YÜZ YÜZE BEDEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ

BEDEN PSİKOTERAPİSİ NEDİR?

Beden Psikoterapisi Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmalarından ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Bunun yanında psikanalizin yalnız Freud’un teorileriyle sınırlı kalmaması gibi Beden Psikoterapisi’nde de zaman içerisinde Reich’ın teorilerinin yanısıra birçok farklı modalite ortaya çıkmıştır: Biyoenerjetik, Radiks (Kök Enerji), Zihin-Beden Tıbbı (Mind-Body Medicine), Çekirdek Enerji, Biyosentez, Biyoenerjetik, Beden Yazgıları (Body Scripts) bunlardan bazılarıdır. Beden Psikoterapisi bedende somut bir hal almış tüm zihin ve psişe mesajlarını açıklamaya yönelik olan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Psikodinamik, insancıl ve bilişsel yaklaşımları bütünleştirerek çalışan Beden Psikoterapistleri zihni, bedeni ve ruhu bir bütün olarak ele alırlar. Beden Psikoterapisinde kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Duygusal deşarj uygulamaları, şarj egzersizleri, gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga, sıkışan duyguları çözmek için kullanılan lokal masaj teknikleri, sanat terapisi uygulamaları vb.

 

BEDEN TERAPİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILIR?

Beden Psikoterapisi’ne göre rahatsızlık yaşayan kişiler çoğunlukla kendi bedenlerini ihmal ederler ve duygularını bastırırlar. Bunun sonucunda duygusal tıkanıklık yaşarlar. Her tıkanıklık bedende bir öfke yaratır ve bu da hastalığa yol acar. Bu durumda insan bedenini de hastalanmış hissedebilir. Beden Psikoterapisti danışanın bu bastırılmış duygularını gevşetmesinde ve bunları beden diliyle ifade etmesinde ona yardımcı olur ve duygusal tıkanıkları gidermeye çalışır. Daha çok kaygı, korku, öfke ve üzüntü gibi bloke olmuş duygular üzerine odaklanılmaktadır. Beden Psikoterapisi yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.  Özellikle, kaygı bozukluklarında, travma sonrası stres bozukluklarında (PTSD), yoğun strese maruz kalan kişilerde, nevrotik yapıya sahip kişilerde, obsesif kompülsif bozuklukta (OCD), depresyonda, cinsel işlev bozuklukları ve psikosomatik bozukluklarda oldukça iyi sonuçlar veren etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte Beden Psikoterapisi, psikolojik denge bozukluklarında, borderline bozukluklarda, psikotik hastalarda belirli özel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte iyi sonuçlar vermektedir.  

Detaylı bilgi için: http://www.eabp.org/ 

 

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ:

Dört Modülden oluşan Beden Psikoterapisi Temel Eğitiminin amacı, katılan kişilerin kendi zihin-beden ve ruh yapılarının arasındaki ilişkileri ve derin duygularını fark etmelerini sağlamaktır. Eğitimin % 35’si teorik, % 65’ni uygulamadır. Uygulamalarda eşli çalışılmaktadır. Eğitim programının üç boyutu vardır:

 1. Teori: Teorik altyapının oluşturulması (Beden Psikoterapinin Modalitelerinden Radix, Mind-Body Medicine Eğitimi, Bütünleşme Beden Zihin Psikoterapisi ve Proje Yazım Aşaması.)
 2. İçselleştirme: Kişisel Gelişim (Teorileri uygulamalarla kendinde deneyimleme.)
 3. Uygulama: Öğrenilenlerin uygulamaya geçirilebilmesi sağlayacak tekniklerin öğrenilmesi.

Toplam eğitim süresi 120 saattir:

 • Bir modül 20 saat x 4 = 80 saat Teorik Çalışma ve BP Uygulama Tekniklerinin Öğrenilmesi
 • 20 saatlik Kişisel Psikoterapi (Kendini Keşfetme (Self-Discovery) Çalışması)
 • 20 saatlik literatüre bakmak ve inceleme, araştırma ödevi, yazılı form sınav öncesi

Kişisel Psikoterapi Görüşmeleri: Bir saat sürmektedir. Katılımcılar kendilerinde çalışmak istedikleri konuları görüşmelere getirirler.

Not: Bu eğitim, Beden Psikoterapisti yetiştirme programının ilk modülüdür. Eğitimin daha sonraki aşamalarının tarihleri, katılımcılarla birlikte kararlaştırılacaktır.

Kimler Katılabilir?:

Ruh sağlığı alanında hizmet sunan profesyoneller, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile hekimi ve pratisyen hekimler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, medikal doktorlar, uzman psikiyatri hemşireleri, holistik tıp uygulayıcıları, yoga eğitmenleri, sanat terapistleri, fizyoterapistler, spor psikolojisi uzmanları ve söz konusu alanlarda eğitimlerine devam eden lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri.

Eğitimin Sonunda Verilecek Belge: Katılan kişilere her modül için 20 saatlik Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı “katılım sertifikası” verilmektedir. 120 saatlik temel eğitimi tamamlayan katılımcılara Kosova Beden Psikoterapisi Derneği onaylı Beden Psikoterapisi Temel Danışmanı (Basic Consultant) Sertifikası verilecektir. Verilen sertifika kabul olan Avrupa Beden Psikoterapi Derneğinden – EABP giriş hakkı ileri eğitime yol açar. Devamsızlık yapan katılımcılara sertifika verilmemektedir.

 

Modülerin İçerikleri ve Tarihleri

1.Modül / 22-23 Ekim 2022

 • Beden Psikoterapinin Tanıtımı
 • Birinci egzersiz – “Solunum Tekniği
 • Beden Algısı-7 Segmentle Çalışma Teknikleri
 • Beden Psikoterapinin Modaliteleri: Radix Eğitimi,
 • Mind-Body Medicine Eğitimi, Duygularla çalışma
 • Uygulama çalışması: İkinci egzersiz – Merkezi
 • Tekniği- Sesli Egzersizler- Korkularla Çalışma Tekniği
 • Uygulama Çalışması: Üçüncü egzersiz – Gevşeme Egzersizi- Güneşi  selamlama- Beden Masajı
 • Uygulama Çalışması: Dördüncü egzersiz – Stresi Deşarj Etmeme Yönelik Çeşitli Pozisyonlarda Egzersizler
 • Yapısal Radix Eğitimi – Uygulamalı Ders
 • 5 aşamalı çalışma: Hazırlanma (Warm up), Enerji akışı (Pulsation), Geçiş (Transition), Boşalma (Discarge), Gevşeme (Relaxation)
 • Meditasyon Tekniği, Inner-Guide (İç rehber) Çalışması
 • Shiatsu Masaj Tekniği
 • Otojenik Eğitim Tekniği ve Biodotlar

 

2.Modül / (tarih katılımcılarla belirlenecek)

 • Birinci egzersiz- Solunum Tekniğinin Senaryosu
 • İkinci egzersiz-Beden İmajı
 • Üçüncü egzersiz- Akım (Pulsation) Tekniği – Odaklanma Egzersizi
 • Enerji egzersizi- Rüzgar
 • Duygularla çalışmada temel kavramlar.
 • Şiatsu Masajı II
 • Teorik Dersi-Radix Eğitimi
 • Stres azaltma egzersizleri- U-O-A-E-İ Tonning Egzersizleri
 • Birinci Oturum- Duyguları ifade etme
 • İkinci Oturum- Beden Tarama (body scanning)
 • Üçüncü Oturum- Teorik ders- BP’nin protokolü (Protocol Assessment in Bod Psychotherapy)
 • Dördüncü Oturum- Bireysel çalışma
 • Beşinci Oturum- Şiatsu Masajı

 

3.Modül / (tarih katılımcılarla belirlenecek)

 • Birinci oturum- bir önceki eğitimin geri bildirimi,
 • Beden Farkındalığı Çalışması – İleriye doğru gitme-geri gelme egzersizi (Going up-Coming back)
 • İkinci Oturum- Karakterlerin; psikolojik, fiziksel ve şematik anlamı
 • İkinci egzersiz-Bedenin İmajı
 • Üçüncü Oturum – Alexandar Lowen ve Karakter Analizi, karakterlerin psikolojik ve fiziksel özelikleri
 • Dördüncü Oturum- Meditasyon Tekniği, Pozisyonlar ve Uygulamalar, çakralarla nefes alma, vaka denemesi
 • Beşinci Oturum-Stenley Keleman ve Duygusal Anatomi, Olumsu Duygularla çalışma, psikolojik ve fiziksel özelikler, güçlü olumsuz duyguların karakter yapılarıyla ilişkisi
 • Pratik uygulamalar. Duygusal Anatomi ve Karakter Yapısı. Noktasal masaj tekniği

 

 1. Modül / (tarih katılımcılarla belirlenecek)
 • Birinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisi. Tanımı ve Kapsamı. James S. Gordon ve CMBM-film
 • İkinci Oturum- Zihin-Beden Psikoterapisindeki temel konular (insanın anatomisi, SSS-n, hormonal sistemi ve SSS fizyolojisi)
 • İkinci egzersiz-Beden İmajı- Yoga Nidra
 • Üçüncü Oturum – Duyguları mobilize etme ve değiştirme (transforming), stres ve travma
 • Üçüncü egzersiz – Ebeveynlerin bedenlerine odaklanma
 • Dördüncü Oturum- Zihin – Beden Psikoterapisinde metod ve teknikler
 • Dördüncü egzersiz – meditasyon ve gevşeme teknikleri, Genogram
 • Beşinci Oturum- Beden Psikoterapisinde Dokunma teknikleri. Aktarım ve Karşıaktarım
 • Masaj tekniği – Point Position. Teori ve Uygulama.

 

 1. Bireysel seanslar eğitimden bir gün önce, yani Cuma günleri 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri eğitim bitiminde iki görüşme olacak şekilde ve Pazartesi günü saat 10.00 – 13.00 saatleri arasında yapılabilir.

 

Eğitim Saati: 10.00 – 18.00

Eğitim Ücreti: 2800 TL + %18 KDV (Modül başı ücrettir) (Self Discovery için ücret daha sonra belirlenecektir.)

Eğitim Yeri:  Ümitköy

Enver Çesko

Enver Çesko 1957 yılında Kosova’da dünyaya gelmiştir. Psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikoterapi alanında yüksek lisans yapmıştır. 30 yıldır psikoterapist olarak çalışmaktadır. Farklı şehirlerde (Kosova, Sofya, Bükreş,  Amsterdam, Viyana, Napoli,  Dubrovnik, Berlin, Varna,  Odessa, Tahran, Atina,  Kıbrıs, Ankara, İstanbul, Üsküp, Miami, Guatemala gibi) 2000 saatin üzerinde eğitimler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Bilimsel dergiler ve gazetelerde yayınlanmış 200’e yakın bilimsel yayını, Avrupa ve Dünya Kongreleri’nde gerçekleştirdiği 30’a yakın sunumu bulunmaktadır. 1982 yılından bu yana, cinsel bozukluklar ve tedavileri alanında çalışmaktadır. Evlilikte cinsel problemler ve çift problemleri konusunda uzmanlık derecelerini almıştır. 2001 yılından bu yana Avrupa Beden Psikoterapisi Derneği’nin (EABP) sertifikalı eğitmenidir. 2004 yılında Amerika Mind-Body Medicine Merkezi’nden, 2005 yılında ise Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi’nden eğitmenlik sertifikalarını almıştır. Kosova Psikoterapi Derneği’nin ve Kosova Pozitif Psikoterapi Merkezi’nin başkanlığını yapmasının yanı sıra Uluslararası Asya Psikoterapi Derneği, Pozitif Psikoterapi Derneği ve Avrupa Beden Psikoterapisi Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

Avrupa Psikoterapi Birliği ve Dünya Psikoterapi Birliği onaylı bir psikoterapist ve eğitmen olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Aşağıdaki adresten daha detaylı bilgi alınabilir.

www.envercesko.com

Tarih

22 Eki 2022
Expired!

Zaman

19:00 - 22:00

Konum

Ümitköy
Kategoriler

Eğitmen

Enver Çesko
Enver Çesko