Pozitif Psikoterapi Eğitimi

“Eğer Hiç Sahip Olmadığın Bir Şeye Sahip Olmak İstiyorsan, O Zaman Hiç Yapmadığın Bir Şey Yap”

Nossrat Peseschkian

Pozitif Psikoterapinin ve Wiesbaden Psikoterapi Akademisi'nin kurucusudur (1977).

POZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR?

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi.

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, 170 saatlik teorik-uygulamalı eğitimden ve 30 saatlik kendini keşif çalışmasından oluşan 200 saatlik bir eğitimdir ve 5 modülde tamamlanır (http://positum.org/training). Eğitimimiz, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Derneği tarafından Olgu Pozitif Psikoterapi Merkezi aracılığı ile ve Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Eğitimler; Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Derneğinin eğitim verme yetkisine sahip eğitimcileri tarafından verilmektedir (http://positum.org/training/trainers/).

Asset 233x
Asset 263x

Katılımcı Profili

 • Psikoloji, Psikolojik Danışma, Tıp (Diş Hekimleri ve Eczacılar hariç)
 • Pedagoji, Sosyal Hizmet
 • Psikolojide yüksek lisans derecesi
 • Sosyal ve beşeri bilimler alanında Lisans veya Master (Yüksek Lisans) derecesi + 400 saatlik psikoloji ve/veya psikiyatri eğitimi olmalı.

 

*Bu 400 saat, lisans/yüksek lisans çalışması içinde ya da bir üniversite veya ülkedeki akredite bir mezuniyet sonrası eğitim enstitüsü tarafından verilen mezuniyet sonrası (mesleki eğitim) psikoloji eğitimi ile alınmış olabilir.

 

**Üniversite öğrencileri , mezun olduktan sonra sertifikalarını alabilirler.

Ne Öğreneceğim?

 • İnsancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olan; çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşım olan Pozitif Psikoterapi kavram ve tekniklerini kavramayı ve uygulamayı,
 • Pozitif Psikoterapi’ye göre danışanın gelişimini ve yaşam kalitesinin artırılmasını desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejileri seçmeyi,
 • Kişide varolan semptomları, rahatsızlıkları; gerçek yetenekleri vurgulamayı ve danışanı terapiye getiren semptomları pozitif olarak yeniden yorumlamayı öğrenirler.
Asset 253x
Asset 243x

Pozitif Psikoterapi'nin Tamamlayıcı Eğitimleri

 1. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi
 2. Aile Terapisi
 3. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık
 4. Psikodrama
 5. Oyun terapisi
 6. Travma ve Krize Müdahale
 7. Cinsel Terapi
 8. Masal Terapi

Sertifikasyon

 • Temel Eğitim katılımcıları katılımcı profili kısmında yer alan kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” Sertifikasını alabilirler.
 • Bu gereklilikleri yerine getirmeyen eğitim katılımcıları, eğitim merkezimiz tarafından düzenlenen “Katılımcı Sertifikası” alırlar.
 • “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasının alınması için modüllerin tamamına katılım zorunludur.
 • Katılımcıların “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını alabilmeleri için, kayıtlı oldukları programın uygulama sınavlarına katılmaları ve proje ve ev ödevlerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Temel Eğitim final sınavını geçtikten sonra sadece yukarıda belirtilen kriterleri yerine getiren ve “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikası olan kişiler 1200 saatten oluşan Master Eğitimine katılmaya hak kazanır. “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikası, Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne yapılacak olan “Europen Certificate of Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir.
Asset 273x

Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi 10 modülden oluşan 710 saatlik teorik-uygulamalı eğitimdir.

• 300 saat teori eğitimi
• 100 saat kendini keşif

• 250 saat uygulama
• 60 saat süpervizyon

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla, Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir.

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocalarımız tarafından verilmektedir.

Asset 263x

Katılımcı Profili

• Beşeri Bilimler
• Eğitim Bilimleri
• Tıp Doktorları
• Psikiyatri Hemşireleri
• Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

** Pozitif Psikoterapi Master Eğitimine katılacak olanların 200 saatlik Temel Eğitimi tamamlayarak “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almış ve WAPP üyeliğini yapmış olması gerekmektedir.

Ne Öğreneceğim?

Katılımcılarımız;
• Bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmayı,

• Danışanı belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, terapiyi sonlandırmadan önce, kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirmeyi,

• Psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan Pozitif Psikoterapi yaklaşımını bir tedavi planında organize etmeyi öğrenirler.

Asset 253x
Asset 273x

Sertifikasyon

• Master eğitimini bitiren katılımcılarımız, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip “Certified Positive Psychotherapist” sertifikasını almaya hak kazanırlar.

• Katılımcılarımızın, “Certified Positive Psychotherapist” sertifikalarını alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, final tezi ve ev ödevlerini teslim etmeleri, yazılı ve sözlü sınavları başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

wapp

Birlikte Çözüm Bulalım

Psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz buradayız.

Bize Katılın

Olgu Psikoloji'de ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?