Pozitif Psikoterapi Eğitimi

"Eğer hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, o zaman hiç yapmadığın bir şey yap."

Nossrat Peseschkian

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik, varoluşçu - hümanistik, davranışçı ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir tekniktir. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi olmak üzere dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır.

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik-uygulamalı eğitimdir.

• 100 Saat Teori Eğitimi
• 30 Saat İntervizyon
• 40 Saat Literatür Çalışması

• 30 Saat Kendini Keşif Çalışması
• 10 Saat Sınav

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla,
Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir.

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocalarımız tarafından verilmektedir.

Katılımcı Profili

• Beşeri Bilimler
• Eğitim Bilimleri
• Tıp Doktorları

• Psikiyatri Hemşireleri
• Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
Sosyal Hizmetler Bölümleri 4. sınıf öğrencileri ile mezunları,
• Alanda Çalışan Uzmanlar

**Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra sertifikalarını alabilirler.

Ne Öğreneceğim?

Katılımcılarımız;
• İnsancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olan; çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşım olan Pozitif Psikoterapi kavram ve tekniklerini uygulamayı,

• Pozitif Psikoterapi’ye göre danışanın gelişimini ve yaşam kalitesinin artırılmasını desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejileri seçmeyi,

• Kişide varolan semptomları, rahatsızlıkları; gerçek yetenekleri vurgulamayı ve danışanı terapiye getiren semptomları pozitif olarak yeniden yorumlamayı öğrenirler.

Pozitif Psikoterapi'nin Tamamlayıcı Eğitimleri


• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi
• Aile Terapisi
• Sanatla Terapi ve Yaratıcılık
• Psikodrama


• Oyun terapisi
• Travma ve Krize Müdahale
• Cinsel Terapi
• Masal Terapi

Sertifikasyon

• Temel eğitimi bitiren katılımcılarımız Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu belge Avrupa Psikoterapistler Derneğine yapılacak olan “Europen Certificate of Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir.

• Katılımcılarımızın, “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikalarını alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, proje ve ev ödevlerini teslim etmeleri, uygulama sınavına katılmaları zorunludur.

• Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim katılımcılarımız 710 saatten oluşan Pozitif Psikoterapi Master eğitimine devam edebilir ve bu eğitim sonunda ‘Pozitif Psikoterapist’ sertifikası ve unvanını alabilirler.

Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi 10 modülden oluşan 710 saatlik teorik-uygulamalı eğitimdir.

• 300 saat teori eğitimi
• 100 saat kendini keşif

• 250 saat uygulama
• 60 saat süpervizyon

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla, Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir.

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocalarımız tarafından verilmektedir.

Katılımcı Profili

• Beşeri Bilimler
• Eğitim Bilimleri
• Tıp Doktorları
• Psikiyatri Hemşireleri
• Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

** Pozitif Psikoterapi Master Eğitimine katılacak olanların 200 saatlik Temel Eğitimi tamamlayarak “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almış ve WAPP üyeliğini yapmış olması gerekmektedir.

Ne Öğreneceğim?

Katılımcılarımız;
• Bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmayı,

• Danışanı belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, terapiyi sonlandırmadan önce, kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirmeyi,

• Psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan Pozitif Psikoterapi yaklaşımını bir tedavi planında organize etmeyi öğrenirler.

Sertifikasyon

• Master eğitimini bitiren katılımcılarımız, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip “Certified Positive Psychotherapist” sertifikasını almaya hak kazanırlar.

• Katılımcılarımızın, “Certified Positive Psychotherapist” sertifikalarını alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, final tezi ve ev ödevlerini teslim etmeleri, yazılı ve sözlü sınavları başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Birlikte Çözüm Bulalım

Psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz buradayız.

Bize Katılın

Olgu Psikoloji'de ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?