Psikolojik Testler

Psikolojik testler bireyin kişilik özelliklerinin ve yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının, açık ya da gizli kalmış yönlerinin standart ölçümler, sayısal veriler ya da yorumlamalar çerçevesinde ortaya konmasına yardımcı olur. Test uygulayıcılarının konu ile ilgili eğitimden geçmiş olması gerekmektedir.

Bu çerçevede merkezimizde uzman uygulayıcılarımız ile aşağıdaki testleri uygulamaktayız;

WISC-R
6-16 yaş arası çocuklara uygulanan, ortalama 60-90 dakika süren bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir.

WISC-IV
6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış en güncel zeka testidir.

MOXO Dikkat Testi
6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen bir dikkat testidir.

Nöropsikolojik Testler
Zihinsel fonksiyonlar ile davranışların, beyinde var olan ya da sonradan oluşan çeşitli bozukluklarla ilişkisini saptamak için uygulanan testlerdir.

MMPI Kişilik Testi
Yetişkinlerde kişilik özelliklerini ve duygudurum bozukluklarını belirlemeye yarayan, kişinin bir probleminin olup olmadığını saptayan 60-90 dakika süren bir testtir.

Çocuk Gelişim Testleri
Çocukların zihinsel, duygusal ve davranışsal gelişimlerini ölçen, akranlarıyla karşılaştıran ve çocukta gelişimsel bir sorun olup olmadığını saptamaya yarayan testlerdir.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla Türkiye’de geliştirilmiştir testtir.

Birlikte Çözüm Bulalım

Psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz buradayız.

Bize Katılın

Olgu Psikoloji'de ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?