Çocuk ve Ergen Terapisi

İnsan doğası gereği sürekli bir gelişim ve devinim içerisindedir.

Bu değişim süreci ebeveynlerin anne-baba olmaya karar verdikleri andan itibaren başlamaktadır. Anne ve babalar için bu süreç heyecanlı olmakla birlikte çeşitli problemleri de içinde barındırabilmektedir. Zaman zaman ebeveynlerin bilgi birikimi problemlerin çözümü için yeterli olmayabilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemleri birtakım fizyolojik, psikolojik, duygusal, davranışsal özellikleri ve çeşitli ihtiyaçları içermektedir. Çocukların ve ergenlerin yaşadığı dünyayı ve karşılaştıkları problemleri yetişkin bireyler olarak anlamlandırabilmek için bu dönemsel özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. Çoğu kez yaşanılan ve çözümsüz olduğu düşünülen problemler ihtiyaçların anlaşılamamasından ortaya çıkar. Bu noktada problemlerin çözümü için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulur.
Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak alanında uzman psikolog/psikolojik danışmanlarla yaptığımız
çalışmalar sonunda ebeveynler ile çocuk - ergenlerin asıl ihtiyaçlarının farkına varmaktayız. Problem olabilecek yaşamsal deneyimlerin sağlıklı çözüm yolları ile çözülmesini amaçlamaktayız.

Birlikte Çözüm Bulalım

Psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz buradayız.

Bize Katılın

Olgu Psikoloji'de ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?