Terapi Teknikleri

Psikolojik kuramlar çerçevesinde oluşturulmuş ve uygulanan birçok terapi tekniği bulunmaktadır. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak farklı terapi yaklaşımlarını benimsemiş uzmanlarla çalışmakta, danışanların ihtiyaçlarına uygun olan, bireye özgü yaklaşımı belirlemekte ve gerekli yönlendirmeleri yaparak hizmet vermekteyiz.

Merkezimizde çalışan uzmanlarımızın kullandığı terapi teknikleri şunlardır:

Pozitif Psikoterapi

Kişinin yaşadığı içsel çatışmalarını çözmeyi ve kişide değişim yaratmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Öyküler, atasözleri ve metaforlar terapi içerisinde sıklıkla kullanılır. Kişinin denge modelini sağlıklı hale getirir ve yaşam becerilerini geliştirir. Kültürlerarası bir terapi olmasından dolayı farklı kültürlerden insanların yaşadığı sorunlara ve bunların çözümüne olan bakış açısını kişiye yansıtır. Temel olarak sevme ve bilme yeteneğini geliştirmeyi hedefler. Kişiyi, kendi dünyasının bilgesi olacak şekilde eğitir.

Asset 11
Asset 22

Sanatla Terapi

Sanatı bir dışavurum ve iyileşme tekniği olarak kullanan bir terapi modelidir. Kişiler, sanat terapisi içerisinde kendilerini özgürce ve sözlere bağlı kalmadan ifade eder ve sanat ögeleri kullanılarak kişide değişim hedeflenir. Bu kapsamda aktif bir şekilde resim, dans, drama, şiir, kitap, müzik, oyun ve kil kullanılır. Sanat ögeleriyle bastırılmış duygu ve düşünceleri açığa çıkartır ve kişinin kendini keşfini sağlayarak değişime götürür.

Transaksiyonel Analiz

Kişinin kendisine, başkalarına ve hayata karşı takındığı tutumu değiştirerek değişimini hedefleyen terapi modelidir. Eğer kişi kendisini ve başkalarını “iyi, yeterli ve başarılı” görürse, daha sağlıklı ilişkiler kurarak bunu hayatının tüm alanlarına yansıtır. Diğer bir yönüyle; kişinin çocuk, ebeveyn ve yetişkin taraflarını dengeli ve güçlü hale getirerek yaşamında daha uyumlu bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur.

Asset 3
Asset 7

Bilişsel Davranışçı Terapi:

Olayları algılama biçimine, düşüncelere ve davranış kalıplarına müdahale ederek verilen duygusal tepkileri değiştirmeyi hedefleyen terapi modelidir. “Olayları olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz” ilkesinden hareketle; kişiyi üzen şey yaşadığı olaylar veya çevresindekiler değil, kişinin bunları nasıl algıladığıdır. Diğer terapi modellerine kıyasla kısa sürmesi, gözlemlenebilir olması ve sonuç odaklı olması sebebiyle uzmanlar tarafından sık tercih edilen bir modeldir. Depresyon, OKB, Kaygı Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Panik Atak, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi gibi duygudurum bozukluklarında etkili bir şekilde kullanılır.

TransaksiyoFarkındalık (Mindfulness) Temelli Terapi

Kişiyi “şimdi”ye odaklayan, şimdiki an içerisinde ne olduğunu fark etmeyi ve buna uyumlu bir tepki vermeye odaklayan bir terapi modelidir. Geçmiş odaklı bir üzüntüden ve gelecek odaklı bir kaygıdan kurtulmayı hedefler. Diğer terapi modelleriyle karşılaştırıldığında daha deneyimsel bir modeldir. Kişinin öğrendiği teknikleri, yaşam alanlarına uygulamayı öğretir.

Asset 6
Asset 5

EMDR (Göz Hareketiyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Kişinin yaşadığı olumsuz düşünce, duygu ve davranış kalıplarının altında, geçmiş yaşantısındaki travmalarının yattığını ve bunların çözümlenmesi ile iyi oluşu sağlayan bir terapi modelidir. Doğal afetler, kazalar, kayıplar, taciz veya tecavüz ile günlük yaşamda deneyimlenen olumsuz yaşantıları hedef alır. Diğer terapi modelleriyle karşılaştırıldığında daha fizyolojik temellidir. Işık, dokunma veya ses şeklinde çift taraflı uyaranlar ile kişinin beyninde yeniden işlemeyi aktif hale getirir. Böylece kişinin anılarına, kendisine ve olaylara bakış açısını değiştirip, duygudurumunu olumlu yönde etkilemeyi hedefler. Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisinde oldukça etkili olup, duygudurum bozukluklarında da kullanılır.

Dil-Konuşma Terapisi

Kişide dil ve konuşma ile ilgilenen; tüm ses, konuşma ve dil bozukluklarını tedavi etmeyi hedefleyen terapi modelidir. Kekemelik, hızlı ve yutarak konuşma, yavaş konuşma, belirli harfleri söyleyememe, vurgu hataları gibi sorunlara odaklanır. Çocuk, ergen ve yetişkin tüm yaş grubuna yönelik bir terapi modelidir.

Asset 9
Asset 8

Şema Terapi

Erken dönem yaşantılarının, yetişkinliğe miras bıraktığı duygu, düşünce ve davranış örüntülerinin keşfine ve değişimine odaklı terapi modelidir. Değişime dirençli zor vakalarda ve kişilik bozukluklarında kullanılır. Uzun süreli duygudurum bozukluklarında etkilidir. Kişinin çocuklukta geliştirdiği şema ve modlarına müdahale ederek, kişilik yapısını değiştirmeyi hedefler. Güncel sorunları referans alarak, kişide geçmiş ve bugünüyle bütün bir değişim yaratan eklektik (bütüncül) bir terapi modelidir.

Oyun Terapisi

Çocuklarda oyuncak, resim, kil ve hikayeler ile sürdürülen, çocuğun kendini ve ihtiyaçlarını oyun ile ortaya koymasını hedefleyen terapi modelidir. Sürdürülen terapi süreci boyunca çocuk, terapisti ile birlikte terapötik gelişimine katkı sağlayacak oyunlar oynar. Terapist süreç boyunca aile ile iş birliği içerisindedir. Böylece, çocuğun gelişimindeki olumsuz etmenler aile, terapist ve öğretmen ile çözüme ulaştırılır. Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek oyun terapisinde temel amaçtır. Okula uyum sorunları, anneden ayrılamama, çocuğun akranları ile yaşadığı sorunlar, çocuğun yaşadığı korkular ve gelişimsel bozukluklarda kullanılır.

Asset 4@2x
Asset 10

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Kişilerin duygudurum bozukluklarından ziyade günlük hayatta yaşadıkları duygusal ve kişiler arası çatışmaları pratik çözüm bulma teknikleriyle çözen ve bu sorun çözme tekniklerini kişiye öğreten ve bunları hayatında deneyimlemesini hedefleyen kısa süreli danışmanlık yaklaşımıdır.

Birlikte Çözüm Bulalım

Psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz buradayız.

Bize Katılın

Olgu Psikoloji'de ekibimizin bir parçası olmak ister misiniz?