ONLINE ULUSLARARASI SERTİFİKALI POZİTİF VE KÜLTÜRLERARASI PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, 5 modülde, 170 saatlik teorik-uygulamalı  (100 saat teorik, 30 saat intervizyon, 40 saat literatür çalışması ) eğitimden ve 30 saatlik kendini keşif çalışmasından oluşan 200 saatlik bir eğitimdir (http://positum.org/training).

 Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından Olgu Pozitif Psikoterapi Merkezi aracılığı ile Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Eğitimler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğinin eğitim verme yetkisine sahip eğitimcileri tarafından verilmektedir (http://positum.org/training/trainers/).

 

Eğitim İçeriği:

 • Pozitif Psikoterapi: Tanımı, Tarihçesi, Organizasyon, Etkinliği, Eğitim Modeli, Pozitif Psikoterapinin Üç Temel İlkesi, “Positum” Kavramı: Çatışmalara Reaksiyon Kapasitesi Olarak Hastalık ve Bozukluların Pozitif Fonksiyonu, Transkültürel Yaklaşım: Çok Kültürlü Bir Dünyada Yaşamanın Zorlukları ve Yararları, Hikâye, Atasözü ve Fıkraların Terapide Kullanımı

 

 • Pozitif Psikoterapide Tedavi Yaklaşımları: Denge Modeli, Dörtlü Model Boyutları, Temel ve Gerçek Yeteneklerimiz, Temel Çatışma, Gerçek Çatışma ve Anahtar Çatışma, Terapinin 5 Aşaması ve Kendi Kendine Yardım

 

 • Pozitif Çatışma Çözümü, Gelişim Potansiyelleri olacak Temel Yetenekler, Gerçek Çatışma ve Gerçek Yetenekler, İkincil Yetenekler, Birincil Yetenekler, Temel Çatışma, Aile Kültürü, Kavramlar ve Gelenekler, Kavramlar ve İlişkilerimiz Üzerine Kültürel Değerlerin Etkisi, Gelenekler ve Yanlış Anlamalar, Mikrotravma Kavramı ve Çatışmanın İçeriği. Farklılaşma Analizi Envanteri, Geçmiş Yaşantılar Üzerinde Dörtlü Model Boyutu, Geçmiş Yaşantılar Üzerinde Gerçek Yeteneklerin Gelişimi

 

 • Pozitif Psikoterapide Tanının Boyutları: Çatışma Reaksiyonu ve Çatışma Kavramları, Psikodinamik Hipotez Olarak Çatışmanın ve Bozukluğun Pozitif Yorumlanması, Çatışma Çözümünün 5 Aşaması

 

 • Terapist-Danışan İlişkisi, Kişisel ve Profesyonel Yaşantınızda PPT’nin Kullanımının Yansımaları, Pozitif Terapist-Danışan İlişkisi, Terapötik İlişkide Kültürel Değerlerin Etkisi, Pozitif Psikoterapide Hikayelerin, Atasözlerinin ve Fıkraların Kullanımı: Fonksiyonlar, Kaynaklar, Yapı ve Pratik Uyarlamalar, Tedavi ve Konsültasyonun 5 Aşaması: Gözlem, Envanter Alma, Cesaretlendirme, Sözelleştirme ve Hedeflerin Genişletilmesi, Terapi Seansında 5 Aşamanın Gösterilmesi, Grup Çalışması İçinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalışması

 

 • Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması, PAT ’de İlk Görüşmenin 5 Aşaması, Terapi veya Danışmanlığın 5 Aşaması, Seansın 5 Aşaması, Farklı Profesyonel Alanlarda Pozitif Psikoterapi, Psikosomatik, Tıp, Psikiyatri, Gruplar, Çocuklar, ben Koçluk, Eğitim, İş Hayatı vb. Süpervizyon ve Vaka Çalışması

Belge: Temel eğitimi bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu belge Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne yapılacak olan “Europen Certificate of Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir.

Katılımcılar: Beşeri Bilimler, Eğitim, Tıp doktorları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikoloji-Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Sosyal Hizmetler bölümleri 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları ve alanda çalışan uzmanlar.

Kontenjan: 30 kişi

Eğitim Tarihi:

 1. Modül 2 – 3 Ekim 2021
 2. Modül Bilgi verilecek.
 3. Modül Bilgi verilecek.
 4. Modül Bilgi verilecek.
 5. Modül Bilgi verilecek.

Eğitim Saati: 10.00 – 18.00

Eğitim Ücreti: 4.200 TL + %18 KDV (5 taksit imkanı bulunmaktadır)

UZM. PSK. DAN. ÖZDEN YILMAZ BİLGİN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan  1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman  ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır.  1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri  eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.  Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir.  

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile  terapisi ve  bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma  hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti verme hizmetlerini sürdürmeye  devam etmektedir.

POZİTİF PSİKOTERAPİ 

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarından başlayarak Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Peseschkian, İran’da doğup büyümüş, tıp eğitimini Almanya’da aldıktan sonra bu ülkeye yerleşerek çalışmalarını burada sürdürmüştür. Peseschkian’ının yaşamındaki bu kültürel değişimler, Pozitif Psikoterapiyi geliştirirken onu kültürlerarası bir kuram geliştirmeye yönlendirmiştir.

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi bu teorilerin hepsinin bir tedavi planında organize edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle Pozitif Psikoterapi danışanın gelişimini ve kaliteli yaşamasını desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejilerin seçilebilmesi için bir alt yapı sunmaktadır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır.

Pozitif Psikoterapinin yüksek oranda etkin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmıştır ve eğitim yönelimli enstitüsü (Wiesbaden Psikoterapi Akademisi) doktorların, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için Almanya tarafından verilen eyalet lisansı almıştır.

Pozitif Başlama Noktası: Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Pozitif terimi, genelde günlük yaşamda ahlak kategorisi gibi kullanılır ve pozitifin sadece olumluyu ifade ettiği düşünülür. Oysa Pozitif Psikoterapide bu terim, ilave bir anlam almaktadır. Orijinal kullanımında (Latince positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder. Başka bir deyişle her gerçekliğin içinde olumsuz yanlar ve olumlu yanlar olduğunu işaret etmektedir. Psikoterapi açısından bakıldığında ise, gerçek ve var olan şeylerin sadece çatışmalar ve hastalıklar olmadığı, her insanda doğuştan var olan yetenekler de bulunduğuna inanılmaktadır. Pozitif Psikoterapide kişide var olan semptomlar, rahatsızlıklar; gerçek yetenekler vurgulanır ve danışanı terapiye getiren semptomlar pozitif olarak yeniden yorumlanır. Örneğin, depresyon, yalnızca “pasif bir tavırla bunalma duygusu” olarak ele alınmaz. Depresyon aynı zamanda “derin bir duygusallıkla tepki verebilme yeteneğini” de yansıtır. Benzer bir şekilde yalnızlık korkusu yalnızca “kendi kendine idare etmekte yetersizlik” değil, aynı zamanda “diğer insanlarla ilişki kuma ihtiyacının kuvvetli bir ifadesi” olarak ele alınmaktadır. Pozitif Psikoterapide narsisizm, paranoya, hastalık hastalığı, saldırganlık vb. spesifik bazı sorunlar için spesifik pozitif yorumlar önerilmektedir.

DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ

Uluslararası Pozitif Psikoterapİ Derneği (www.positum.org) WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar. Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası terapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org/ adresinden ulaşılabilir.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR

Yazar: Prof. Dr. Nossrat Peseschkian

1. Pozitif Aile Terapisi

2. Günlük Yaşamın Psikoterapisi

3. Doğu Hikâyeleri ile Psikoterapi

4. Eğer daha önce sahip olamadığın bir şey istiyorsan daha önce yapmadığın bir şey yapmalısın

5. Pozitif Psikoterapiye Giriş

 

İLGİLİ WEB SAYFALARI

DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ, ALMANYA

(Worlds Assocaition of Positive Psychotherapy (WAPP)

www.positum.org

 

-Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası psikoterapist eğitimi verme belgesine sahiptir.

İlgili bilgiye http://www.europsyche.org/ adresinden ulaşılabilir

 

Prof. Peseschkian-Foundation

European Federation of

Langgasse 38-40

D – 65183 Wiesbaden

Vorwahl: 0611 Tel: 3411674

www.wiap.de

[email protected] 

www.positum.org

www.olgupsikoloji.com

Online eğitim sürecini daha verimli bir hale getirebilmek adına yapabilecekleriniz:

Teknik Kontroller: İnternet bağlantınızın güçlü olmadığı veya bağlantınızı sağladığınız araçların teknik kontrolünün yapılmadığı (ses/görüntü ayarı, şarj düzeyi, vb.) durumlarda eğitim sürecine aktif katılımınız sekteye uğrayabilmektedir. Bu durumlarla karşılaşmamak adına eğitim öncesinde gerekli kontrolleri yapmanın sorumluluğunu alabilirsiniz. Sizin için mümkünse eğitime katılımı telefondan değil bilgisayardan sağlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra grupta bulunan bireylerin de sizin orada bulunduğunuzu net olarak görebilecekleri biçimde kameranızı konumlandırabilirsiniz.

Ortam Hazırlığı: Eğitim sürecini daha verimli geçirebilmeniz adına kendinizi rahat hissedebileceğiniz, odaklanmanızı kolaylaştıracak, sessiz bir ortam oluşturabilirsiniz. Eğer önceden hazır bulundurmanız gereken materyaller varsa eğitim öncesinde temin ederek yanınızda bulundurabilirsiniz.

İletişim: Eğitimle ilgili bir WhatsApp grubu oluşturulacaktır. Duyurularımızı bu grup üzerinden takip edebilir, eğitim hakkında iletişim kurabileceğiniz bu alana dahil olabilirsiniz.

Gizlilik: Eğitim devam ederken izinsiz kayıt alınamayacağının, eğitim grubunda bulunan bireylerin kişisel paylaşımlarına saygı duyulacağının, gizliliğe önem verildiğinin bilincinde olabilirsiniz. Çekilen fotoğraf veya videoları paylaşmak istediğinizde gruptaki bireylerden izin alabileceğinizi hatırlayabilirsiniz. Eğitim bizim tarafımızdan kayıt altına alınacaksa öncesinde bilgilendirme yapılacak ve güvenli biçimde kaydedilecektir.  

Eğitime katıldığınız ortamda eğitime kayıtlı olmayan bireylerin bulunmadığından emin olabilirsiniz. Yalnız olamayacağınız bir ortamda iseniz kulaklık kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Farklı Deneyimler: Online eğitim süreçlerinde zaman zaman aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda bizden kaynaklanan teknik bir durum olursa hızlıca çözüme ulaştırmaya çalışırız. Bireysel olarak teknik bir aksaklık yaşadığınızda bize ulaşmayı, tekrar bağlanmayı, farklı yollar aramayı deneyebilirsiniz.

Diğer bir yandan yeni öğrenmeler ve deneyimler edinebileceğiniz, yeni insanlar tanıyabileceğiniz bir ortamda bulunma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı nasıl değerlendireceğinizi de siz seçebilirsiniz.

Geri Bildirim: Eğitim tamamlandıktan sonra bulunduğunuz grup ile duygu ve düşüncelerinizi, neler öğrendiğinizi, öğrendiklerinizle neler yapmayı planladığınızı, başka neleri merak ettiğinizi… paylaşabilirsiniz.

Tarih

02 - 03 Eki 2021
Expired!

Zaman

10:00 - 18:00

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin