TEMEL MINDFULNESS EĞİTİMİ

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness, dikkatimizi bilinçli ve yargısız bir biçimde içinde bulunduğumuz an’a vermek demektir. Gün içinde pek çok kez kendimizi gündelik hayatın hızına kaptırmış buluruz. Zihnimizdeki düşünceler çoğunlukla yaşadığımız andan farklı yerlerdedir; geçmiş ve gelecek arasında dolanır durur ve ara sıra şimdiki ana yönelirler. Oysaki mindful olmak derin bir farkındalık halidir; bilinç durumumuzu otomatik pilottan çıkararak kendi yönetimimize almaktır. Bunu yapabildiğimizde bir düşüncenin sadece düşünce olduğunu bilir ve onu iyi ya da kötü olarak yargılamayız. Hissettiğimiz yoğun bir duyguyu yönetebilir; pişman olacağımız davranışlarda bulunmadan önce duygumuzla davranışımız arasında bir boşluk an’ı yaratarak karar vermeyi başarabiliriz. Daha iyi odaklanabilir ve dikkatimizi sürdürebiliriz.

Eğitim Amacı: Bu eğitimin amacı, mindfulness becerilerinin kuramsal ve kavramsal tanıtımını yapmak, çeşitli uygulama teknikleri ile bu becerilerin kişisel yaşama katılmasını sağlamaktır.

Bu eğitim ileri aşamada sunulacak olan “Çocuklarda Mindfulness Uygulamaları” ve “Mindfulness Becerilerinin Psikoterapide Kullanımı” eğitimlerine temel oluşturacak bir ön koşul niteliğindedir.

Eğitim İçeriği:

1.Gün

1.Oturum (10.00 – 13.00)

 1. Mindfulness Eğitimine ilişkin yapılandırma
 2. Mindfulness kuramlarına giriş
 3. Mindfulness uygulamalarının tarihçesi, tanımları ve gelişimi
 4. Yetişkinlerde, Ergenlerde ve Çocuklarda Mindfulness Uygulamaları ve faydaları
 5. Ulusal ve Uluslararası alan yazını bulguları

Uygulama: Anda kalma, Mindful Duruş, Mindful Nefes, Mindful Dinleme

 

 

2.Oturum (14.00 – 17.00)

 1. Mindful Beden Taraması, Kavramsal Yapı, İkinci Beyin
 2. Mindfulness Uygulamalarının Duygusal, Bilişsel ve Bedensel Faydaları
 3. Mindfulness ve Sinirbilim
 4. Kaç, savaş ve don kal: Amigdala-stres tepkileri
 5. Mindfulness ve bedensel duyumsamalar (Mindful görme, işitme, koklama, dokunma, tatma)

Uygulama: Mindful Beden Taraması, Mindful duyumsamalar (görme, işitme, koklama, dokunma, tatma), Mindful Yemek yeme, Mindful Yavaş Hareketler

 

2.Gün

1.Oturum (10.00 – 13.00)

 1. Duygu-Düzenleme
 2. Öz-Düzenleme: Mindfulness ve Zaman yönetimi
 3. İyi dilekler, Minnettarlık, Affetme
 4. Empati ve Beyin
 5. Günlük hayatta Mindfulness uygulamaları (Otomatik Pilottan sıyrılma)

Uygulama: Mindful Duygular, Kendine ve başkalarına iyi dilekler yollama, Minnettarlık, Affetme

 

2.Oturum (14.00 – 17.00)

 1. İlişkilerde Mindfulness
 2. Mindful iletişim: Nazik bir dille, farkındalıkla ve şefkatle iletişim
 3. Stresli ortamlarda açık iletişim, Çatışmaları anlamak: Çatışma stillerini ayrımsama
 4. Zor duygularda Mindfulness
 5. Kabul: Kendine ve diğerlerine karşı yargısız olma
 6. Benliğe Nazik olma: Öz-şefkat

Uygulama: Öfke kontolü, Empatik dinleme, Öz-şefkat

 

 

Katılımcılar: Herkes (Kişisel Gelişim Amaçlı Katılım Belgesi alırlar.)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Sınıf öğretmenliği ile bu bölümlerin 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri (Bu alandan katılımcılar Eğitim Belgesi alır ve ileri aşama eğitimine devam edebilir.)

Kontenjan: 20 kişi

Eğitim Tarihi: 5 – 6 KASIM 2022 (Eğitim sonrasında oluşturulan whatsapp grubundan 6 hafta boyunca uygulamalar, hatırlatmalar ve okumalar gönderilerek eğitimci tarafından takip edilecektir. )

Eğitim Saati:  10.00 – 17.00 ( Eğitim yüz yüze yapılacaktır. )        

Eğitim Ücreti: 3000 TL + %18 KDV

Eğitim Yeri: Ümitköy

DOÇ. DR. BİLGE UZUN

Bilge Uzun, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun’un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır. Londra’da bulunan Roehampton Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde bölüm başkanlığını yürütmüştür. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Doçent Dr. olarak ile görevine devam etmektedir.

Dr. Uzun’un akademik çalışmaları son yıllarda, popüler yaklaşımlardan bir olan Mindful Okul ve Çocuklarla Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ ünvanını almıştır. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı ile birlikte, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul müfredatını geliştirmiştir.

Eğitimcinin, ulusal, alan indeksleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 

Tarih

05 Kas 2022
Expired!

Zaman

10:00 - 17:00
Kategoriler

Eğitmen

Doç. Dr. Bilge Uzun
Doç. Dr. Bilge Uzun