Temel Mindfulness Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

Bu eğitimin amacı, mindfulness becerilerinin kuramsal ve kavramsal tanıtımını yapmak, çeşitli uygulama teknikleri ile bu becerilerin kişisel yaşama katılmasını sağlamaktır.

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness (bilinçli farkındalık) içinde bulunduğumuz ana bilinçli ve yargısız bir şekilde odaklanmak demektir. Kökenini paskalya tasavvur geleneklerinden alan Mindfulness bir eylem değil zihnin bir durumudur. Zihinsel süreçle gerçekleşen bu durum, duygu, düşünce ve bedensel duyumlarımızı açıklık ve merakla korumaktır. Düzenli Mindfulness uygulamalarının, stresi azalttığı, iş doyumunu arttırdığı, duygu düzenleme ve odaklanmaya katkı sağladığı kanıtlanmıştır.

1. GÜN SABAH (10.00-13.00)

 • Çocuklar için Mindfulness Eğitimine ilişkin yapılandırma
 • Mindfulness kuramlarına giriş
 • Mindfulness uygulamalarının tarihçesi, tanımları ve gelişimi
 • Yetişkinlerde, Ergenlerde ve Çocuklarda Mindfulness Uygulamaları ve faydaları
 • Ulusal ve Uluslararası alanyazını bulguları Uygulama: Anda kalma, Mindful Duruş, Mindful Nefes, Mindful Dinleme

1. GÜN ÖĞLEN (14.00-17.00)

 • Mindful Beden Taraması, Kavramsal Yapı, İkinci Beyin
 • Mindfulness Uygulamalarının Duygusal, Bilişsel ve Bedensel Faydaları
 • Mindfulness ve Sinirbilim
 • Kaç, savaş ve don kal: Amigdala-stres tepkileri

Mindfulness ve bedensel duyumsamalar (Mindful görme, işitme, koklama, dokunma, tatma) Uygulama: Mindful Beden Taraması, Mindful duyumsamalar (görme, işitme, koklama, dokunma, tatma), Mindful Yemek yeme, Mindful Yavaş Hareketler

 

2. GÜN SABAH (10.00-13.00)

 • Duygu-Düzenleme
 • Öz-Düzenleme: Mindfulness ve Zaman yönetimi
 • İyi dilekler, Minnettarlık, Affetme
 • Empati ve Beyin
 • Günlük hayatta Mindfulness uygulamaları (Otomatik Pilottan sıyrılma) Uygulama: Mindful Duygular, Kendine ve başkalarına iyi dilekler yollama, Minnettarlık, Affetme

 

2. GÜN ÖĞLEN (14.00-17.00)

 • İlişkilerde Mindfulness
 • Mindful iletişim: Nazik bir dille, farkındalıkla ve şefkatle iletişim
 • Stresli ortamlarda açık iletişim, Çatışmaları anlamak: Çatışma stillerini ayrımsama
 • Zor duygularda Mindfulness
 • Kabul: Kendine ve diğerlerine karşı yargısız olma
 • Benliğe Nazik olma: Öz-şefkat Uygulama: Öfke kontolü, Empatik dinleme, Öz-şefkat

 

 • Katılımcılar: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Sınıf öğretmenliği ile bu bölümlerin 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri
 • Kontenjan: 25 Kişi
 • Belge: Eğitim Belgesi
 • Eğitim Tarihi: 25 – 26 Nisan 2020
 • Eğitim Saati: 10:00 – 17:00
 • Eğitim Ücreti: 700TL
 • Eğitimin Yeri:  Balıkesir

DOÇ. DR. BİLGE UZUN

Bilge Uzun, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun’un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır. Londra’da bulunan Roehampton Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde bölüm başkanlığını yürütmüştür. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Doçent Dr. olarak ile görevine devam etmektedir.

 

Dr. Uzun’un akademik çalışmaları son yıllarda, popüler yaklaşımlardan bir olan Mindful Okul ve Çocuklarla Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ ünvanını almıştır. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı ile birlikte, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul müfredatını geliştirmiştir.

Eğitimcinin, ulusal, alan indeksleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 

Tarih

25 - 26 Nis 2020
Expired!

Zaman

10:00 - 17:00

Konum

Balıkesir
Kategoriler

Eğitmen

Doç. Dr. Bilge Uzun
Doç. Dr. Bilge Uzun