TEMEL DANIŞMANLIK YETERLİLİKLERİ UYGULAMA ATÖLYESİ

Eğitimin Amacı:

 • Mesleğe hazırlık aşamasında bulunan alan çalışanlarının temel danışmanlık

becerilerini güçlendirmek.

 • Alan çalışanlarının temel danışmanlık becerilerini güçlendirmek ve zenginleştirmek.
 • Danışma oturumları içinde terapist ve danışan arasında kullanılan kavramları

daha somut hale getirmek için uygulamalar oluşturmak

 • Danışma sürecinde görülebilecek patolojik durumlar ve gerekli yönlendirme

becerilerini edindirmek.

Eğitimin İçeriği:

 • Danışma/terapi kuramları ve çeşitli yaklaşımlara özgü kavramlar, uygulamalar
 • Uygulanacak teknikler hakkında; tekniğin dayandığı kuramları temel alan kuramsal

bilgilendirme

 • Kavramları somut hale getirmek için kullanılacak envanter ve ölçek örnekleri
 • Danışma/Terapi sürecini hızlandıracak uygulamalar
 • Öğrenme yaşantılarını deneyim yoluyla zenginleştirecek uygulama örnekleri
 • Danışma/Terapi sürecine odaklanmayı sağlayacak uygulamalar
 • Grup dinamiği uygulamaları
 • Sahip olunan danışmanlık becerileri ile ilgili bireysel farkındalık kazandırmaya yönelik

çalışmalar.

 1. Oturum 30 Mart 2020 Uzm. Psk. Dan. Özden Bilgin

Tanışma etkinlikleri, Temel Danışmanlık Yeterlilikleri

 1. Oturum 7 Nisan 2020 Psk. Dan. Ezgi Özbak

Çocukla Psikolojik Danışma Süreci ve Oyun

 1. Oturum 14 Nisan 2020 Psk. Dan. Ezgi Özbak

Deneyimsel Oyun Terapisi ve Çocuk Resimleri

 1. Oturum 20 Nisan 2020 Uzm. Dr. Hakan Öğütlü

Çocuk ve Ergenlerde BDT Uygulamaları. Çocukla Danışma Sürecinde Patoloji

 1. Oturum 27 Nisan 2020 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Yetişkinle Danışma Sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamalar

 1. Oturum 28 Nisan 2020 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Yetişkinle Danışma Sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamalar

 1. Oturum 4 Mayıs 2020 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Yetişkinle Danışma Sürecinde Şema Terapi ve Uygulamalar

 1. Oturum 5 Mayıs 2020 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Yetişkinle Danışma Sürecinde Şema Terapi ve Uygulamalar

 1. Oturum 11 Mayıs 2020 Dr. Mutluhan İzmir

Yetişkinlerle Danışma Sürecinde Patoloji ile Karşılaşma

 1. Oturum 18 Mayıs 2020 Psk. Dan. Özden Bilgin

Pozitif Psikoterapi Teori ve Müdahale Teknikleri

 

Eğitim Yöntem ve Teknikleri

Programda bilgi aktarımı, rol canlandırma, terapi teknikleri ve küçük gruplarla yapılacak çalışmalar gibi teknik ve yöntemler kullanılacaktır.

Kontenjan: 25 Kişi

Katılımcılar: Psikoloji/Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Sosyal Hizmetler/Çocuk Gelişimi bölümü mezunları ya da son sınıf öğrencileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca tanımlanmış Aile Danışmanlığı sertifika programını tamamlamış ya da eğitimleri devam eden öğrenciler, Aile Danışmanlığı alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da programa devam edenler.

 • Eğitim Tarihi: Başlangıç Tarihi: 30 Mart 2020
 • Eğitim Saati:  18:00 – 21:00
 • Eğitim Ücreti: 590 TL

Eğitimciler:

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan  1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman  ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır.  1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri  eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.  Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir.  

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile  terapisi ve  bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma  hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti verme hizmetlerini sürdürmeye  devam etmektedir.

Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç:

TED Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olan Uygar Tunç Morkoç, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı yüksek lisans programı mezunudur. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, EMDR Terapisi, Şema Terapi Eğitimi ve Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi sertifika programlarını tamamlamıştır. Alanda aktif olarak danışan görmektedir.

Psk. Dan. Ezgi Özbak:

Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olan Ezgi Özbak, 2017 yılında Trabzon Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü tezli yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi boyunca Çocuk ve Ergen ve Aileleriyle Kognitif Klinik Görüşme Becerileri, Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi, Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi ve Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey eğitimlerini tamamladı. Şu anda 2-11 yaş arası çocuklarla deneyimsel oyun terapisi yapmakta, aynı zamanda süreç içerisinde ailelere danışmanlık vermektedir. Makale yazarı olarak çeşitli sitelerde yazılar yayınlamıştır ve  hala Olgu’da haftalık bülten yayınlamaktadır. Alanda aktif olarak danışan görmektedir.                            

Dr. Mutluhan İzmir:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mutluhan İzmir, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden “psikiyatri uzmanlığı”nı almıştır. ODTÜ Psikoloji bölümünde Psikanaliz eğitimi ve süpervizyonuna destek vermiştir. Çeşitli kurum ve vakıflarda eğitim vermeye ve psikoterapi yapmaya devam etmektedir. Çeşitli dergilerde psikiyatri, psikanaliz ve psikoloji üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Uzm. Dr. Hakan Öğütlü:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Hakan Öğütlü, Atatürk Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlığını tamamladı. Aktif olarak hasta görmekte ve psikoterapi yapmakta, çeşitli kurum ve derneklere eğitim desteği vermektedir.

Tarih

30 Mar 2020
Expired!

Zaman

18:00 - 21:00

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin

Eğitmen

Psk. Dan. Ezgi Özbak
Psk. Dan. Ezgi Özbak
PSK. DAN. UYGAR TUNÇ MORKOÇ
PSK. DAN. UYGAR TUNÇ MORKOÇ