SANATLA TERAPİ VE YARATICILIK EĞİTİMİ

GİRİŞ MODÜLÜ – ANKARA

PROGRAM YÖNETİCİSİ

Dr. Nevin Eracar

Klinik Psikolog, Psikoterapist Psikodramatist

EĞİTİMCİLER (Ankara)

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin

Dr. Fatma Akfırat

AMAÇ

 • Alanda çalışan profesyoneller için sanatla terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Resim, müzik, edebiyat, sinema/fotoğraf, heykel/seramik, tiyatro, dans/hareket gibi sanat dallarının psikoterapide nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak.

İÇERİK

 • Eğitim süresince teorik bilgilendirme ve uygulamaya dönüşümlü olarak yer verilir.
 • Grup dinamiği alıştırmaları
 • Uygun sanat öğeleri ve uygun tekniklerle bireysel farkındalık amaçlı çalışmalar
 • Uygulanan teknikler hakkında psikanalitik/psikodinamik kuramları temel alan kuramsal bilgilendirme

ZAMANLAMA

09 Kasım 2019CUMARTESİ10.00-17.30
10 Kasım 2019PAZAR10.00-17.30
14 Aralık 2019CUMARTESİ10.00-17.30
15 Aralık 2019PAZAR10.00-17.30

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

Giriş Modülü 30 saattir ve ücreti 1250 TL +(%18) KDV dir.

 1. Taksit: Kayıtta
 2. Taksit: Eğitimin 2. Haftasonunda alınır.

Kesin kayıt ilk taksitin yatırılmasıyla gerçekleşir.

KATILIM KOŞULLARI

Aşağıda tanımlı meslek grubu elemanları eğitime kabul edileceklerdir.

Ruh Sağlığı Alanından:

 1. Psikologlar
 2. Psikolojik danışmanlar
 3. Sosyal hizmet uzmanları
 4. Psikiyatristler
 5. Psikiyatri asistanları
 6. Psikiyatri hemşireleri (Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans derecesine sahip veya öğrencisi olan ya da hemşirelik lisansına sahip olup psikiyatri kliniğinde halen çalışmakta olan adaylar eğitime kabul edilir. Başka branşlarda çalışan hemşireler eğitime alınmaz)
 7. Diğer sağlık alanlarından profesyoneller

Eğitim Alanından:

 1. Özel eğitim öğretmenleri (Sınıf öğretmeni olup özel eğitim öğretmenliği sertifikası bulunan ve halen özel eğitim öğretmenliği yapmakta olanlar eğitime katılır. Okulöncesi ve sınıf öğretmenleri eğitime alınmaz)
 2. Çocuk gelişimi uzmanları
 3. Rehber öğretmenler (Psikoloji ve Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü haricinde sosyoloji, felsefe bölümü mezunu olup rehber öğretmenlik yapanlar içerisinde rehberlik sertifikası almış olan ve halen bir kurumda rehberlik servisinde çalışmakta olanlar eğitime katılır.)

Sanat Alanından:

 1. Herhangi bir sanat alanından lisans mezunu olanlar
 2. Herhangi bir alanında sanat öğretmenliği mezunu olanlar

NOT

* Yukarıda belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri eğitime kabul edilir.

** İlgili / benzer ön lisans (2 yıllık bölümler) mezunları ve sanatla sadece hobi düzeyinde ilgili olanlar

eğitime kabul edilmez.

*** Diğer sağlık alanından katılımcılar sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimini kullanım amaçları,

uygulama alanının olup olmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

BAŞVURU

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır ve kayıt esnasında başvuru sırası göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru formunu mail ya da posta yoluyla doldurup gönderen kişilerle bir ön görüşme yapılacaktır. Kayıt ön görüşme sonrası ilk taksidin ödenmesiyle gerçekleşir.

VERİLECEK BELGE

Belirtilen 30 saatlik süreyi tamamlayan katılımcılara eğitimin içeriğini belirten katılım belgesi verilecektir.

Bu eğitimi tamamlayanlar esasen 510 saat olan “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi”nin yalnızca “giriş modülünü” tamamlamış olacaklardır. Giriş Modülünü tamamlayanlar eğitimin temel ve ileri aşamalarına devam edebileceklerdir.

________________________________________

Başvuru ve kayıt için:

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

Ofis: 0312 418 10 49

Cep: 0544 418 16 24

[email protected]

[email protected]

www.sanatlaterapiveyaraticilik.net

Tarih

09 - 10 Kas 2019
Expired!

Zaman

10:00 - 17:30

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin

Eğitmen

Dr. Fatma Akfırat
Dr. Fatma Akfırat