PSİKOEĞİTİM VE MINDFULNESS TEMELLİ SİGARA BIRAKMA PROGRAMI

Bağımlılık döngünüzü kırarak, fiziksel ve zihinsel özgürleşmeye doğru adım atabilirsiniz. Uluslararası alanda kliniklerde uygulanarak yıkıcı alışkanlıkların gücünü azaltmada etkinliği kanıtlanmış olan teknikleri, size kendi zihninizde ustalaşmanız için etkili bir araç olarak sunuyoruz.

Mindfulness 41 yıldır on binlerce insan için kendilerini daha iyi tanımalarına, kişisel stres ve kaygılarını daha iyi anlamalarına, hayattaki zorluklarla daha iyi başa çıkabilmelerine, fiziksel olarak daha sağlıklı ve zinde olmalarına yardımcı olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Mindfulness (bilinçli farkındalık), en basit şekliyle dikkati anda olana verme ve onu dostane bir tutumla deneyimleme becerisidir. Sigarayı bırakmak sıkıntı verici sigara içme dürtülerine ve düşük ruh haline neden olur, bu nedenle farkındalık temelli tedaviler insanların bunlarla başa çıkma becerilerini geliştirebilir

Psikoeğitim ve mindfulness pratiklerinin birlikte yürütüleceği bu program sigara bırakma motivasyonunu artırmayı ve değişim sağlamayı hedeflemektedir. Program oldukça deneyimseldir ve oturarak, ayakta ve hareket halinde meditasyonlar, grup çalışmaları ve paylaşımları içerir.

Programın Amacı:

Bağımlılıklar kısa süreli rahatlama ardından yoksunluğu ile gelen; uzun dönemde kendimiz ve çevremiz için üzüntü getiren ve temelinde artık ‘durduramadığımız’ döngülerdir.

Program, psikoeğitim ve mindfulness pratikleri ile bağımlılık ve zararlı alışkanlıkların nörobilimsel gerçeklerine ışık tutarak sigara bağımlılığından özgürleşmeyi öğretmeyi amaçlıyor.

Bağımlılık için özelleştirilmiş tekniklerle, şiddetli isteğin kontrolü ele geçirdiğini hissettiğiniz durumlardan daha kolaylıkla geçebilmek için şefkati ve farkındalığı nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bilinçsizce tepki vermekten, bilinçli cevaplar verebilmeye doğru özgür seçimler yapabilmek için ihtiyacınız olan esnek dayanıklılığı (resiliency) geliştirebilirsiniz.

Program Kazanımları:

 • Davranış değişimiyle gerçekleşecek bu durum için kişinin kendi nedenlerini farkındalıkla seçmesini sağlamak
 • Bağımlılık kurgumuza farkındalıkla (merakla, önyargısız ve arkadaşça) bakabilmek 
 • Durduramadığımız döngülerimizi ve tetikleyicilerimizi fark edebilmek
 • Bilinçsizce tepki vermekten, bilinçli cevaplar verebilmeye doğru özgür seçimler yapabilmek
 • Sigara bırakma motivasyonunu artırmak
 • Sağlık yaşam alışkanlığı geliştirebilmek ve sürdürebilmek

PROGRAM KİMLER İÇİN UYGUN?

18 yaş üstü, her gün en az bir sigara içen, sigara bırakmak için şu anda ilaç tedavisi ve/veya terapi desteği almayan, yüz yüze buluşmalara aktif olarak katılabilecek sigaradan bağımlılığından özgürleşmek isteyen kişiler için uygundur.

PROGRAM BİLGİSİ:

Haftada bir gün OLGU PSİKOLOJİ MERKEZİNDE gerçekleşecek olan bu program, teorik ve pratik uygulamalar içermektedir.

Program, toplam 7 oturumdan oluşmaktadır;

 • 1. OTURUM: TANIŞMA VE ORYANTASYON (1,5 SAAT)
 • 2. OTURUM: BAĞIMLILIĞIN  BİYOLOJISI VE MİNDFULNESS” (3 SAAT)
 • 3. OTURUM: SİGARA BIRAKMAYA HAZIRLIK “DÖNGÜMÜZÜ TANIMAK, STRES VE SİGARA İLİŞKİSİ” (3 SAAT) 
 • 4. OTURUMSİGARA BIRAKMA, EYLEME GEÇME VE  MOTİVASYON “BEDEN, DUYGU VE  DÜŞÜNCELERİN FARKINDALIĞI,  İÇME  İSTEĞİ İLE MÜCADELE” (3 SAAT)
 •  5. OTURUM: BIRAKMA VE BIRAKMAYI SÜRDÜRME “SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI OLUŞTURMA, SEÇEBİLME VE SÜRDÜRME “(3 SAAT)
 • 6. OTURUM; PROGRAM SONRASI 1. AY GÖRÜŞMESİ “DURUM DEĞERLENDİRMESİ” (1,5 SAAT)
 • 7. OTURUM: PROGRAM SONRASI 3. AY GÖRÜŞMESİ “DURUM DEĞERLENDİRMESİ” (1,5 SAAT)

Her oturum arasındaki bir haftalık sürede ev uygulamaları ile pratikte süreklilik sağlanması gerekmektedir. Ev uygulamalarını desteklemek için meditasyon ses kayıtları, görsel ve yazılı materyaller verilecektir.

PROGRAM TAKVİMİ

Aşağıdaki program takvimini, katılım uygunluğunuz açısından lütfen değerlendirin: Gün ve saatlerde grup kararı ile birlikte değişiklik yapılabilir.

Oryantasyon Günü: 5 Ağustos Pazartesi 15:00-16:30
1. Oturum:  8 Ağustos Perşembe 15:00-18:00
2. Oturum: 15 Ağustos Perşembe 15:00-18:00
3. Oturum: 29 Ağustos Perşembe 15:00-18:00
4. Oturum:  5 Eylül Perşembe 15:00-18:00

1. İzlem Görüşmesi 5 Ekim Cumartesi 15:00-16:30

2. İzlem Görüşmesi 5 Aralık Perşembe 15:00-16:30  

 * Eğitime devamlılık gereklidir.

PROGRAM ÜCRETİ VE BAŞVURU

 • Program ücreti 3.000 TL’dir.

 

Programa katılmadan önce bu kayıt formunu doldurmanız önem taşımaktadır.  

Formu doldurduktan sonra eğitmenler başvurunuzu inceleyerek size dönüş yapacaktır. Tüm bilgiler gizli kalacaktır.  

Ön görüşme sonrası ödeme yaparak kaydınızı kesinleşir.

 Sınırlı kontenjan nedeni ile başvuruda kesin kayıt sırası esastır. 

Doç.Dr. Songül KAMIŞLI

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2001-2007 yılları arasında aynı üniversitese asistan olarak çalışmıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniği ve Onkoloji Ruh Sağlığı Birimlerinde  uzman hemşire olarak ruh sağlığı danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri vermiştir. 

2009-2018 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden psikodramatist ünvanı alarak mezun olmuştur. 2020 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış, 2021 yılından bu yana aynı üniversiteside doçent olarak çalışmaya devam etmektedir. Sigara ve madde bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar ve ruhsal sağaltım üzerine yazılmış makale ve kitapları bulunmakta, aynı konularda lisans ve yüksek lisans dersleri yürütmektedir. 

[email protected]

 

Doç. Dr. Hatice PARS

2008 yılında Hacettepe Üniversitesinden Hemşirelik Fakültesinden mezun oldu. 5 yıllık klinik deneyim sonrası, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde  akademisyen olarak işe başlamıştır. 2016 yılında Dr., 2021 yılında Doçentlik unvanı aldı. Aynı zamanda bir epidemiyolog olup, sağlık alanına özgü birçok konuda araştırmaları, kitap editörlüğü, bölüm yazarlıkları ve birçok kongrede konuşmaları bulunmaktadır.

Son 4 yıldır mindfulness yaklaşımları ile ilgilenmekte olup, Uluslararası akredite, International Mindfulness Integrity Network (IMI) tarafından kabul edilen, Institute for Mindfuness Based Approaches (IMA) tarafından geliştirilmiş yaklaşık 2 yıl süren Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitmenlik Programı’na katılarak Mindfulness Eğitmeni olmaya hak kazanmıştır.  Şu an uluslararası standartlarda, bilimsel ve kanıta dayalı 8 haftalık Mindfulness  programları ve mindfulness atölyeleri düzenlenmektedir. Aynı zamanda Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası eğitmenliği bulunan Pars, mindfulness koçluk, farkındalıkla beslenme, bağımlılıklardan özgürleşme ve mindful yoga alanlarında eğitim almıştır. 

[email protected]

Tarih

05 Ağu 2024

Zaman

15:00 - 18:00

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler