Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi – Ocak 2019 – Ankara

DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ, ALMANYA
(Worlds Assocaition of Positive Psychotherapy (WAPP)
www.positum.org
Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası psikoterapist eğitimi verme belgesine sahiptir.
İlgili bilgiye http://www.europsyche.org/  adresinden ulaşılabilir.-

ULUSLARARASI POZİTİF VE KÜLTÜRLERARASI PSİKOTERAPİ AKADEMİSİ
OLGU POZİTİF PSİKOTERAPİ VE AİLE TERAPİ MERKEZİ
(International Academy for Positive and Cross-cultural Psychotherapy-IAPP)
Prof. Peseschkian-Foundation
European Federation of
Langgasse 38-40
D – 65183 Wiesbaden
Vorwahl: 0611 Tel: 3411674
www.wiap.de
[email protected]
www.positum.biz
[email protected]


Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi 5 modülden oluşan 170 saatlik teorik-uygulamalı seminer (100 saat teori seminerleri, 30 saat intervizyon, 40 saat literatür çalışması, 10 saat sınav) eğitimden ve 30 saatlik kendini keşif çalışmasından oluşan 200 saatlik bir eğitimdir (http://positum.org/training). Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından Olgu Pozitif Psikoterapi Merkezi aracılığı ile ve Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Eğitimler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğinin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocaları tarafından verilmektedir (http://positum.org/training/trainers/).

Yeni açılan temel eğitim için öngörülen program şu şekildedir:

İçerik

1. Modül (Pozitif Psikoterapiye Giriş)
18 – 19 – 20 Ocak 2019

2. Modül
1. Modülden 2 ay sonra

3. Modül
2. Modülden 2 ay sonra

4. Modül
3. Modülden 2 ay sonra

5. Modül
4. Modülden 2 ay sonra

  1. 1 gün için eğitim 10 akademik saatten oluşur.
  2. Devam zorunludur. %80 devam sağlandığında sertifika düzenlenir. Sertifikasyon süreci için modül ücretlerinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.
  3. Eğitmenler değişebilir. (http://positum.org/training/trainers/)
Program İçeriği

1) Pozitif Psikoterapi(PPT)’nin Sunumu:

Pozitif Psikoterapi: Tanımı, Tarihçesi, Organizasyon, Etkinliği, Eğitim Modeli
Pozitif Psikoterapinin Üç Temel İlkesi
İnsanın Pozitif Kavramsallaştırılması “Positum” Kavramı: Çatışmalara Reaksiyon Kapasitesi Olarak Hastalık ve Bozukluların Pozitif Fonksiyonu
Transkültürel Yaklaşım: Çok Kültürlü Bir Dünyada Yaşamanın Zorlukları ve Yararları.
Pozititif Psikoterapide Tedavi Yaklaşımları (Giriş) Denge Modeli, Model Alma Modeli, Temel ve Gerçek Yeteneklerimiz, Terapinin 5 Aşaması ve Kendi Kendine Yardım, Hikaye, Atasözü ve Fıkraların Terapide Kullanımı
Gerçek Çatışma: Çatışmaya Tepki Verebilme Yeteneği
Anahtar Çatışma: Reaksiyon Modunun Regülatörü
Denge Modeli: Yaşamın 4 Boyutu
Çatışma Reaksiyonunun 4 Alanı ve Çözüm, Savunma ve Kompansasyon Mekanizmaları
Makrotravmalar ve 4 Reaksiyon Alanı Üzerine Etkileri
Pozitif Psikoterapiye Pratik ve Kendi Deneyimlerimiz Üzerinden Başlamak

2) Pozitif Çatışma Çözümü

Önceki Modülün Kısaca Gözden Geçirilmesi. Kişisel Yaşantımızda PPT’ nin Kullanımının Yansımaları.
Gelişim Potansiyelleri Olarak Temel Yetenekler.
Gerçek Çatışma ve Gerçek Yetenekler. İkincil Yetenekler.
Birincil Yetenekler. Temel Çatışma, Aile Kültürü, Kavramlar ve Gelenekler, Kavramlar ve İlişkilerimiz Üzerine Kültürel Değerlerin Etkisi, Gelenekler ve Yanlış Anlamalar.
Mikrotravma Kavramı ve Çatışmanın İçeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri
Geçmiş Yaşantılar Üzerinde Dörtlü Model Boyutu.
Geçmiş Yaşantılar Üzerinde Gerçek Yeteneklerin Gelişimi
Pozitif Psikoterapide Tanının Boyutları: Çatışma Reaksiyonu ve Çatışma Kavramları
Psikodinamik Hipotez Olarak Çatışmanın ve Bozukluğun Pozitif Yorumlanması
İlişkinin ve Sorumluluğun 4 Boyutu.
Çatışma Çözümünün 5 Aşaması
Süpervizyon ve Vaka Çalışması

3) Terapist-Danışan İlişkisi

Önceki Modülün Kısaca Gözden Geçirilmesi. Kişisel ve Profesyonel Yaşantınızda PPT’nin Kullanımının Yansımaları.
Pozitif Terapist-Danışan İlişkisi
Terapötik İlişkide Kültürel Değerlerin Etkisi
Pozitif Psikoterapide Hikayelerin, Atasözlerinin ve Fıkraların Kullanımı: Fonksiyonlar, Kaynaklar, Yapı ve Pratik Uyarlamalar.
Tedavi ve Konsultasyonun 5 Aşaması: Gözlem, Envanter Alma, Cesaretlendirme, Sözelleştirme ve Hedeflerin Genişletilmesi
Terapi Seansında 5 Aşamanın Gösterilmesi
Grup Çalışması İçinde Deneyimleme
Süpervizyon ve Vaka Çalışması

4) Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması

Önceki Modülün Kısaca Gözden Geçirilmesi. Kişisel ve Profesyonel Yaşantınızda PPT’nin Kullanımının Yansımaları.
PPT’de İlk Görüşmenin 5 Aşaması
Terapi veya Danışmanlığın 5 Aşaması
Seansın 5 Aşaması
Kendi Kendine Yardım ve Eğitimde 5 Aşama
Pozitif Aile Terapisi: Aile Terapisinde Araçlar, Aile Terapisinde Terapistin Rolü.
Farklı Profesyonel Alanlarda Pozitif Psikoterapi, Psikosomatik, Tıp, Psikiyatri, Gruplar, Çocuklar, Ergenler, Koçluk, Eğitim, İş Hayatı Vb.
Süpervizyon ve Vaka Çalışması.

İlgili Web Adresi: http://positum.org/fileadmin/user/pdf/Training_Standards_and_Certificates/TRAINING_STARDARDS_with_ECP.pdf

Sertifikasyon:

Katılımcılara her bir modülde Dünya Pozitif Psikoterapi Merkezi onaylı katılım belgesi verilecektir. Bu belge Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne yapılacak olan “Europen Certificate of Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir. Temel eğitimi bitiren kişilere de Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen“Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Kimler Katılabilir:

Beşeri Bilimler, Eğitim, Tıp doktorları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikoloji-Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Sosyal Hizmetler bölümleri 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları ve alanda çalışan uzmanlar. Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra sertifikalarını alabilirler.

Katılımcı Sayısı:

Eğitimde katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır. Kayıt için başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

Eğitim Saatleri:

Cuma: 09:30-18:30
Cumartesi: 09:30-18:30
Pazar: 09:30-18:30


POZİTİF PSİKOTERAPİ

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarından başlayarak Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Peseschkian, İran’da doğup büyümüş, tıp eğitimini Almanya’da aldıktan sonra bu ülkeye yerleşerek çalışmalarını burada sürdürmüştür. Peseschkian’ının yaşamındaki bu kültürel değişimler, Pozitif Psikoterapiyi geliştirirken onu kültürlerarası bir kuram geliştirmeye yönlendirmiştir.

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi bu teorilerin hepsinin bir tedavi planında organize edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle Pozitif Psikoterapi danışanın gelişimini ve kaliteli yaşamasını desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejilerin seçilebilmesi için bir alt yapı sunmaktadır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır.
Pozitif Psikoterapinin yüksek oranda etkin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmıştır ve eğitim yönelimli enstitüsü (Wiesbaden Psikoterapi Akademisi) doktorların, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için Almanya tarafından verilen eyalet lisansı almıştır.
Pozitif Başlama Noktası: Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Pozitif terimi, genelde günlük yaşamda ahlak kategorisi gibi kullanılır ve pozitifin sadece olumluyu ifade ettiği düşünülür. Oysa Pozitif Psikoterapide bu terim, ilave bir anlam almaktadır. Orijinal kullanımında (Latince positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder. Başka bir deyişle her gerçekliğin içinde olumsuz yanlar ve olumlu yanlar olduğunu işaret etmektedir. Psikoterapi açısından bakıldığında ise, gerçek ve var olan şeylerin sadece çatışmalar ve hastalıklar olmadığı, her insanda doğuştan varolan yetenekler de bulunduğuna inanılmaktadır. Pozitif Psikoterapide kişide varolan semptomlar, rahatsızlıklar; gerçek yetenekler vurgulanır ve danışanı terapiye getiren semptomlar pozitif olarak yeniden yorumlanır. Örneğin, depresyon, yalnızca “pasif bir tavırla bunalma duygusu” olarak ele alınmaz. Depresyon aynı zamanda “derin bir duygusallıkla tepki verebilme yeteneğini” de yansıtır. Benzer bir şekilde yalnızlık korkusu yalnızca “kendi kendine idare etmekte yetersizlik” değil, aynı zamanda “diğer insanlarla ilişki kuma ihtiyacının kuvvetli bir ifadesi” olarak ele alınmaktadır. Pozitif Psikoterapide narsisizm, paranoya, hastalık hastalığı, saldırganlık vb. spesifik bazı sorunlar için spesifik pozitif yorumlar önerilmektedir.

ULUSLARARASI ENSTİTÜLER

Tüm PP enstitülerinin ortak amacı; bireylerin, ailelerin ve grupların fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığını sağlamak ve farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü sağlamaktır.

1. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği
Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi (WAPP), ana organizasyondur ve tüm dünyada bulunan PP ana merkezlerinin koordine eder. Resmi olarak kayıtlı olan, çıkar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak PP’nin ilgi alanlarının uluslararası düzeyde temsilcisidir. (www.positum.org) WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar. Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası terapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org/ adresinden ulaşılabilir

2. Ulusal Merkezler
Şu anda ulusal PP merkezleri ABD, Almanya, Avusturya, Bolivya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İsviçre, Kazakistan, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna’da bulunmaktadır.

POZİTİF PSİKOTERAPİ’DE EĞİTİM
Pozitif Psikoterapide Temel Eğitim ve Master Eğitimi olmak üzere iki eğitim bulunmaktadır. Detaylar ilgili web sayfasında incelenebilir.

TEMEL VE MASTER EĞİTİM AŞAMALARI
Temel asama 200, yüksek lisans/master aşaması 810 saatlik PP eğitimini içermektedir. Buna teori, kişisel deneyimler ve supervizyon da dahildir. Bu aşamalar Avrupa Psikoterapi Sertifikası kalite standartlarını karşılamaktadır.

ÖZEL ALANLARDA EĞİTİM
Farklı ulusal merkezler, psikosomatik tıp, aile terapisi, evliliğe hazırlık, kayıp ve yas, psikotravmotoloj, kültürlerarası konular ve iş idaresi gibi özelleşmiş alanlar için de eğitim programları sunmaktadır. Daha fazla bilgi, bu merkezlerden elde edilebilir.

EĞİTMENLER İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM SEMİNERLERİ
PP eğitmeni olmak isteyenler için de yıllık uluslararası eğitim seminerleri verilmektedir. Bu eğitim sertifikalandırılmaktadır ve yeni teori ve metotların gelişimi ve aynı zamanda organizasyonlar ve lisanslandırma konuları ile ilgilenmektedir.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR
Yazar: Prof. Dr. Nossrat Peseschkian
1.Pozitif Aile Terapisi
2.Günlük Yaşamın Psikoterapisi
3.Doğu Hikayeleri ile Psikoterapi
4.Eğer daha önce sahip olamadığın bir şey istiyorsan daha önce yapmadığın bir şey yapmalısın
5. Pozitif Psikoterapiye Giriş / Yrd. Doç. Dr. Tuğba Sarı

İLGİLİ WEB SAYFALARI
www.positum.org
www.positum.biz

Tarih

18 - 20 Oca 2019
Expired!

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin