PİKOLO EBEVEYN – ÇOCUK ETKİLEŞİM GÖZLEM FORMU UYGULAMA EĞİTİMİ

Erken çocukluk gelişiminin değerlendirilmesi ve desteklenmesi çocuk sağlığı izleminin önemli bir parçasıdır. Erken müdahale odaklı araştırmalar, ebeveyn-çocuk arasında olumlu ilişkinin çocukların gelişimini desteklediğini ve ebeveynlik becerilerini artırdığına dair bulgular yayınlamaktadır.

Çocuğun gelişiminde anne-baba ve bakım verenlerin etkisi büyüktür. Özellikle annenin hem fiziksel hem duygusal sağlığı çocuğun gelişimini etkiler. PİKOLO, ebeveyn-çocuk etkileşimini değerlendirmeye yardımcı olacak etkili bir gözlem aracıdır. Olumlu ebeveynlik becerilerini 4 alt alanda, toplam 29 madde ile gözleyerek standart bir yaklaşım sağlar. Uygulamacı için çocuğun çıktılarının izlenebileceği ve anne-baba çocuk ilişkisine yönelik destek programı oluşturmaya yardımcı rehber niteliğindedir. Sağlıklı çocuklarda ebeveyn- çocuk etkileşimini değerlendirmek ve güçlendirmek, özellikle erken çocuklukta gelişimin desteklenmesinde önemli rol oynar. Aynı zamanda riskli ve gelişimsel sorunu olan çocukların ebeveynleri için de
kullanılabilir.

 

Eğitim Amacı: Bu eğitimin amacı; PİKOLO gözlem formunu standart puanlayabilme ve yorumlama becerisi kazanmaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 

Giriş ve tanışma

Ebeveyn- çocuk etkileşimi kavramı

PİKOLO içerik ve maddelerin tanımı

Video gözlem ve puanlama

Gelişimsel Ebeveynlik Kavramı ve müdahale yaklaşımı

Sorular ve Tartışma

 

Belge: Eğitim Sertifikası

Katılımcılar: Erken Çocukluk dönemi çalışan bütün meslek elemanları ve bu alanların son sınıf öğrencileri.

Eğitim Tarihi: 30 Haziran 2024

Eğitim Yeri: ZOOM

Eğitim Saati: 13:00 – 17:00

Eğitim Ücreti: 1400 TL + %20 KDV

 

Kaynaklar:

*Bayoğlu B., Özlem Unal O., Elibol E., Karabulut E.and Mark S. Innocenti. (2013).Turkish Validation of the PICCOLO  (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes). Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4,  pages 330–338

*Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Mark S. Innocenti, Vonda Jump Norman, Katie Christiansen.(2013). Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO) in Diverse Ethnic Groups . Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4, pages 290–306

Tarih

30 Haz 2024

Zaman

13:00 - 17:00

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler