OYUN TERAPİ TEKNİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI: 5 MODÜL

Eğitimin İçeriği:

Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere,

  • Çocuklarla oyun aracılığı ile iletişim kurmayı öğretmek
  • Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesi, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmesi için gerekli teknik ve yaklaşımları kullanabilmesini sağlamak
  • Çocukların iç dünyalarına ilişkin iç görü kazandırmak
  • Oyun terapisinde, farklı materyallerin kullanımı konusunda yeterlik geliştirmek

Çocukların dönem özelliğine ilişkin oyunun önemi konularında ebeveynlere danışmanlık yaparak çocuğun sosyal, duygusal ve davranış becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak.

Kontenjan: 25 Kişi

Katılımcılar: Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Aile Danışmanları, Sosyal Çalışmacılar, Çocuk Gelişimi Uzmanları ve bu bölümlerin 4. sınıf öğrencileri

  • Eğitim Tarihi: 21 – 22 Mart 2020
  • Eğitim Saati: 10:00 – 17:00
  • Eğitim Ücreti: 3000 TL
  • Eğitimin Yeri:  Balıkesir
  • Not: 4 Modül Teori – 1 Modül Süpervizyondur.

Eğitimci: Dr. Fatma Akfırat

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nden (PDR) 1987 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji/Sosyal Psikoloji alanında “Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarla Eşlerinin Nedensellik ve Sorumluluk Yüklemeleri ile Evlilik Doyumları” tezi ile yüksek lisansını 1996’ da tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü’nde “Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi” konulu tezi ile doktorasını bitirdi.

Sanatla Terapi,  Oyun Terapi, Aile Danışmanlığı, Aile ve Evlilik Terapisi, Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Testler, Çocuk Psikometrik Testleri, Wısc-R çocuklar için zeka testi, Playback Tiyatro, Yaratıcı Drama, Sanatla Aile Terapisi Teknikleri, Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi, Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Değerlendirilmesi, Portage Ölçeği ve Eğitim Programı eğitimlerini tamamlamış, Bilişsel Terapi, Pozitif Psikoterapi, Transaksiyonel Analiz alanlarında eğitimleri devam etmektedir. 1989’dan bu güne yaratıcı drama ile uğraşmakta, yaratıcı dramanın psikolojik danışma ve rehberlik, özel eğitim, aile eğitimi, evliliğe hazırlık eğitimi, sosyal beceri eğitimi ve yaşantı gruplarında kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmakta ve bu alanlarla ilgili çeşitli makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. İletişim becerileri eğitimi, duygusal zeka, sosyal beceri, şiddet, aile eğitimi, evliliğe hazırlık, bireyselleştirilmiş eğitim programları, özel eğitim, kadınlar, oyun, yaratıcılık, düşünme becerileri, danışmanlık becerileri, çocuk resimleri vb. konularla ilgilenmekte ve atölye çalışmaları yürütmektedir. AURA Sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi eğitmen kadrosunda yer almaktadır. Sanatla terapi, oyun terapisi ve yaratıcı drama eğitimleri vermektedir. Yedi yıl süreyle hakemli bir derginin editörlüğünü yürütmüştür. Amatör olarak fotoğrafla ilgilenmektedir. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Çağdaş Drama Derneği ve Çocuk Müzeleri Derneği üyesidir. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’ nde öğretim üyeliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda makaleleri ve proje çalışmaları, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Psikolojik danışma, özel eğitim ve psikoterapi çalışmalarını sürdürmekte okul, kurum, dernek, sendikalara yönelik eğitimler vermekte, okulöncesi eğitim kurumlarına danışmanlık yapmaktadır.

Tarih

21 - 22 Mar 2020
Expired!

Zaman

10:00 - 17:00

Konum

Balıkesir
Kategoriler

Eğitmen

Dr. Fatma Akfırat
Dr. Fatma Akfırat