ONLINE ULUSLARARASI SERTİFİKALI POZİTİF VE KÜLTÜRLERARASI PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, 5 modülde, 170 saatlik teorik-uygulamalı  (100 saat teorik, 30 saat intervizyon, 40 saat literatür çalışması ) eğitimden ve 30 saatlik kendini keşif çalışmasından oluşan 200 saatlik bir eğitimdir (http://positum.org/training).

 Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından Olgu Pozitif Psikoterapi Merkezi aracılığı ile Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Eğitimler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğinin eğitim verme yetkisine sahip eğitimcileri tarafından verilmektedir (http://positum.org/training/trainers/).

 

Eğitim İçeriği:

 • Pozitif Psikoterapi: Tanımı, Tarihçesi, Organizasyon, Etkinliği, Eğitim Modeli, Pozitif Psikoterapinin Üç Temel İlkesi, “Positum” Kavramı: Çatışmalara Reaksiyon Kapasitesi Olarak Hastalık ve Bozukluların Pozitif Fonksiyonu, Transkültürel Yaklaşım: Çok Kültürlü Bir Dünyada Yaşamanın Zorlukları ve Yararları, Hikâye, Atasözü ve Fıkraların Terapide Kullanımı

 

 • Pozitif Psikoterapide Tedavi Yaklaşımları: Denge Modeli, Dörtlü Model Boyutları, Temel ve Gerçek Yeteneklerimiz, Temel Çatışma, Gerçek Çatışma ve Anahtar Çatışma, Terapinin 5 Aşaması ve Kendi Kendine Yardım

 

 • Pozitif Çatışma Çözümü, Gelişim Potansiyelleri olacak Temel Yetenekler, Gerçek Çatışma ve Gerçek Yetenekler, İkincil Yetenekler, Birincil Yetenekler, Temel Çatışma, Aile Kültürü, Kavramlar ve Gelenekler, Kavramlar ve İlişkilerimiz Üzerine Kültürel Değerlerin Etkisi, Gelenekler ve Yanlış Anlamalar, Mikrotravma Kavramı ve Çatışmanın İçeriği. Farklılaşma Analizi Envanteri, Geçmiş Yaşantılar Üzerinde Dörtlü Model Boyutu, Geçmiş Yaşantılar Üzerinde Gerçek Yeteneklerin Gelişimi

 

 • Pozitif Psikoterapide Tanının Boyutları: Çatışma Reaksiyonu ve Çatışma Kavramları, Psikodinamik Hipotez Olarak Çatışmanın ve Bozukluğun Pozitif Yorumlanması, Çatışma Çözümünün 5 Aşaması

 

 • Terapist-Danışan İlişkisi, Kişisel ve Profesyonel Yaşantınızda PPT’nin Kullanımının Yansımaları, Pozitif Terapist-Danışan İlişkisi, Terapötik İlişkide Kültürel Değerlerin Etkisi, Pozitif Psikoterapide Hikayelerin, Atasözlerinin ve Fıkraların Kullanımı: Fonksiyonlar, Kaynaklar, Yapı ve Pratik Uyarlamalar, Tedavi ve Konsültasyonun 5 Aşaması: Gözlem, Envanter Alma, Cesaretlendirme, Sözelleştirme ve Hedeflerin Genişletilmesi, Terapi Seansında 5 Aşamanın Gösterilmesi, Grup Çalışması İçinde Deneyimleme, Süpervizyon ve Vaka Çalışması

 

 • Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması, PAT ’de İlk Görüşmenin 5 Aşaması, Terapi veya Danışmanlığın 5 Aşaması, Seansın 5 Aşaması, Farklı Profesyonel Alanlarda Pozitif Psikoterapi, Psikosomatik, Tıp, Psikiyatri, Gruplar, Çocuklar, ben Koçluk, Eğitim, İş Hayatı vb. Süpervizyon ve Vaka Çalışması

Belge: Temel eğitimi bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu belge Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne yapılacak olan “Europen Certificate of Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir.

Katılımcılar: Beşeri Bilimler, Eğitim, Tıp doktorları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikoloji-Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Sosyal Hizmetler bölümleri 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları ve alanda çalışan uzmanlar.

Kontenjan: 30 kişi

Eğitim Tarihi:

 1. Modül 4 – 5 Temmuz 2020
 2. Modül Bilgi verilecek.
 3. Modül Bilgi verilecek.
 4. Modül Bilgi verilecek.
 5. Modül Bilgi verilecek.

Eğitim Saati: 10.00 – 18.00

Eğitim Ücreti: 3.900 TL + %18 KDV

Not: Online eğitim www.olgupsikoloji.com sitesi üzerinden yapılacak üyelik ile kurumumuza özel yazılan program üzerinden güvenli bir şekilde yapılacaktır. Üyelik bilgileri eğitim ödemesi tamamlandığında tarafımızdan sağlanacaktır.

UZM. PSK. DAN. ÖZDEN YILMAZ BİLGİN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan 1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır.  1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.  Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir.  

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile terapisi ve bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Tarih

04 - 05 Tem 2020
Expired!

Zaman

10:00 - 18:00

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin