ONLINE ULUSLARARASI SERTİFİKALI POZİTİF VE KÜLTÜRLERARASI PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

POZİTİF PSİKOTERAPİ

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapilerin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi çalışmaları 1960’ların sonlarında başlamış olup Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği (WAPP), Avrupa Psikoterapistler Birliği (EAP) üyesidir. 

Pozitif psikoterapist unvanı almak için iki aşamalı bir eğitim gerekmektedir. Bu eğitim, teorik derslerin yanı sıra danışan takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat, Master eğitimi 1200 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı’ unvanı alınmaktadır. Pozitif psikoterapist unvanı için Master eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Pozitif psikoterapi Temel eğitiminde katılımcılar pozitif psikoterapinin temel kavram ve uygulamalarını öğrenirken, kendi kişilik örgütlenmeleri hakkında da farkındalık kazanır ve kendini tanıma boyutunda PPT teknikleriyle çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca, çalıştıkları alanda daha yetkin olmak için PPT uygulamalarını nasıl kullanacaklarını deneyimlerler.

 

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

 

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, 170 saatlik teorik-uygulamalı eğitimden ve 30 saatlik kendini keşif çalışmasından oluşan 200 saatlik bir eğitimdir ve 6 modülde tamamlanır (http://positum.org/training).

Eğitimimiz, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Derneği tarafından Olgu Pozitif Psikoterapi Merkezi aracılığı ve  Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Eğitimler; Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Derneğinin eğitim verme yetkisine sahip eğitimcileri tarafından verilmektedir (http://positum.org/training/trainers/).

 

 

Eğitim İçeriği:

  1. MODÜL: Pozitif Psikoterapi’ye giriş. Gerçek çatışma ve güncel yaşam durumu
  2. MODÜL: Temel çatışma ve aile kavramları
  3. MODÜL: Pozitif Psikodinamik
  4. MODÜL: Kendini keşif ( Self discovery )
  5. MODÜL: Terapötik ilişki ve karşılıklı etkileşim

 

Belge: 

Temel Eğitim katılımcıları aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla “Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı” WAPP Sertifikasını alabilirler:

  • Psikoloji, Psikolojik Danışma, Tıp (Diş Hekimleri ve Eczacılar hariç)
  • Pedagoji, Sosyal Hizmet
  • Psikolojide yüksek lisans derecesi
  • Sosyal ve beşeri bilimler alanında Lisans veya Master (Yüksek Lisans) derecesi + 400 saatlik psikoloji ve/veya psikiyatri eğitimi olmalı.

 

(Bu 400 saat lisans/yüksek lisans çalışması içinde ya da bir üniversite veya ülkedeki akredite bir mezuniyet sonrası eğitim enstitüsü tarafından verilen mezuniyet sonrası (mesleki eğitim) psikoloji eğitimi ile alınmış olabilir.

Bu gereklilikleri yerine getirmeyen eğitim katılımcıları, eğitim merkezimiz tarafından düzenlenen “Katılımcı Sertifikası” alırlar.

Temel Eğitim final sınavını geçtikten sonra sadece yukarıda belirtilen kriterleri yerine getiren ve “Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı” sertifikası olan kişiler Master Eğitimine katılmaya hak kazanır. “Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı” sertifikası  Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne yapılacak olan “Europen Certificate of Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir.

 

Kontenjan: 30 kişi

Eğitim Tarihi:   1. Modül:  16 – 17 Aralık 2023

                      * Diğer modüllerin tarihleri belirlenecektir.

Eğitim Saati: 10.00 – 18.00

Eğitim Ücreti: 10.000 TL + %20 KDV

UZM. PSK. DAN. ÖZDEN BİLGİN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan 1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını (tezsiz) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır. 1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. 2006’dan bu yana, Olgu Psikolojik Danışma merkezinin kurucusu ve yöneticisi olarak, psikoterapi hizmetleri vermektedir. Kişisel ve kurumsal gelişim amaçlarına dönük olarak, iletişim becerileri eğitimi, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile danışmanlığı eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi’nde çalışmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Aile Terapisi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır. Olgu Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nde 16 yıldır psikoterapi hizmetleri ile, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti vermeye, mesleki gelişim eğitimlerinde eğitimci olmaya, bireysel ve grupla psikolojik danışma, oyunla terapi çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Pozitif Psikoterapi Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Çocukla Çalışan Uzmanlar için Destek Eğitimi, Aile Terapisi Eğitimi, Aileler İçin Çocukla İletişim ve Ebeveynler için Oyunla Yaklaşım içerikli eğitimler vermektedir. Almanya Wiesbaden merkezli, Dünya Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Derneği (WAPP) sertifikalı uluslararası eğitmenidir. Playback Tiyatro eğitimi almıştır. Şarkı söylemeyi sever, kitap okumaktan vazgeçmez, dans edebilmek için fırsat arar. Yalnız kalabilmekten de, başkalarıyla birlikte olabilmekten de haz duyar. En çok isteyerek yaptığı şey, işidir.

 

DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Derneği (www.positum.org) WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar. Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası terapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org/ adresinden ulaşılabilir.

Tarih

16 Ara 2023
Expired!

Zaman

10:00 - 18:00
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin