ONLINE PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI İLE DANIŞMANLIK YETERLİLİKLERİNİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ

Eğitimin Amacı:

 • Mesleğe hazırlık aşamasında bulunan alan çalışanlarının temel danışmanlık

becerilerini güçlendirmek

 • Alan çalışanlarının temel danışmanlık becerilerini güçlendirmek ve zenginleştirmek.
 • Danışma oturumları içinde terapist ve danışan arasında kullanılan kavramları

daha somut hale getirmek

 • Danışma sürecinde görülebilecek patolojik durumlar ve gerekli yönlendirme

becerilerini edindirmek

 • Danışma sürecinde uygulanabilecek çeşitli teknikleri incelemek ve deneyimlemek
 • BDT, Şema Terapi, EMDR, Pozitif Psikoterapi, Sanatla Terapi, Oyun Terapisi hakkında başlangıç düzeyinde bilgi alışverişinde bulunmak, farklı yaklaşımları sunmak

 

Eğitimin İçeriği:

 • Danışma/terapi kuramları ve çeşitli yaklaşımlara özgü kavramlar, uygulamalar
 • Uygulanacak teknikler hakkında; tekniğin dayandığı kuramları temel alan kuramsal

bilgilendirme

 • Kavramları somut hale getirmek için kullanılacak envanter ve ölçek örnekleri
 • Danışma/Terapi sürecini hızlandıracak uygulamalar
 • Öğrenme yaşantılarını deneyim yoluyla zenginleştirecek uygulama örnekleri
 • Danışma/Terapi sürecine odaklanmayı sağlayacak uygulamalar
 • Sahip olunan danışmanlık becerileri ile ilgili bireysel farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar.

 

 

 

 1. Oturum 9 Kasım 2021 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Tanışma, Bilişsel Davranışçı Terapi nedir?

 1. Oturum 16 Kasım 2021 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Müdahaleleri, Şema Terapi Nedir?

 1. Oturum 23 Kasım 2021 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

 1. Oturum 30 Kasım 2021 Uzm. Psk. Damla Yaşar

Gelişim Psikolojisinde Oyun ve Oyun Terapisi Süreçleri

 1. Oturum 7 Aralık 2021 Psk. Dan. Rabia Göktaş

Çocuklarla Psikolojik Danışma Uygulamaları

 1. Oturum 14 Aralık 2021 Uzm. Psikiyatrist Dr. Hakan Öğütlü

Çocuk ve Ergenlerde BDT Uygulamaları. Çocukla Danışma Sürecinde Patoloji

 1. Oturum 21 Aralık 2021 Kln. Psk. Nazan Ürkmez

İntegratif Psikoterapi

 1. Oturum 28 Aralık 2021 Uzm. Psk. Dan. Özden Bilgin

Pozitif Psikoterapi Teori ve Müdahale Teknikleri

 1. Oturum 4 Ocak 2022 Uzm. Psk. Dan. Özden Bilgin

Psikolojik Danışma Sürecinde Sanatla Terapi Uygulamaları

 1. Oturum 11 Ocak 2022 Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç

Soru-Cevap, Kaynak Paylaşımı, Akredite Eğitimler Hakkında Bilgilendirme, Olgu’da Staj Olanakları, Mesleğe başlangıç aşaması hakkında bilgilendirme, Vedalaşma

 

Kontenjan: 20 Kişi

Katılımcılar: Psikoloji/Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Sosyal Hizmetler lisans bölümü mezunları  ile üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencileri

Eğitim Tarihi: Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2021 Salı

Eğitim Saati: 18:30 – 21:30

Eğitim Ücreti: 800 TL

Eğitim Yeri: Zoom

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan  1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman  ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır.  1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri  eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.  Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir.  

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile  terapisi ve  bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma  hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti verme hizmetlerini sürdürmeye  devam etmektedir.

 

Psk. Dan. Uygar Tunç Morkoç:

TED Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olan Uygar Tunç Morkoç, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı yüksek lisans programı mezunudur. Başkent Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik tezli yüksek lisans programına devam etmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR Terapisi, Şema Terapi Eğitimi, Aktarım Odaklı Terapi, Pozitif Psikoterapi eğitimlerine katılmıştır. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde 12 yaş üstü bireyler ve aileler ile çalışmaktadır.

 

Psk. Dan. Rabia Göktaş

Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Danışmanlığı, Çocuklar ve Yetişkinler için Masal Terapisi, Çocuk Merkezli Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Transaksiyonel Analiz, Mindfulness, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma, Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri, MMPI, Sanat Terapisi Teknikleriyle İyileşme eğitimlerine katılmıştır.

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde Psikolojik Danışman olarak çocuklar ve ailelerle çalışmanın yanında Olgu Eğitim birimini koordine etmektedir.

 

Uzm. Psk. Damla Yaşar

Lisans eğitimini 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı yıl, Ege Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi Tezli Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı kazanarak Eylül 2019’da “Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Sembolik Oyun, Duygu Düzenleme Becerileri ve Yönetici İşlevler İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasıyla uzmanlığını elde etmiştir. Lisans ve yüksek lisans eğitim hayatı süresince aile danışmanlığının yanı sıra çocuk ve ergenlerle çalışırken kullanılabilecek araç ve yöntemlere yoğunlaşarak danışmanlık becerilerini geliştirecek pek çok eğitime katılmış ve çeşitli projelerde yer almıştır. Şu an Ankara Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde çocuk, ergen, çift ve aile danışmanlığı alanlarında danışan görmektedir.

 

Uzm. Klinik Psikolog & Uluslararası Lisanslı İntegratif Psikoterapist (CIIP), Çift ve Aile Terapisti Nazan Ürkmez

A.Ü Eğitim Bilimleri Fak. Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun olup Klinik Psikoloji alanında master derecesi vardır. Yurtdışı ve yurt içi mesleki kuruluşlardan eğitimler alarak mesleki kariyerini geliştirmiştir. Halen Psikoterapist & Aile ve Çift Terapisti olarak çalışmalarını sürdürmekte, Bahçeşehir ve Işık Üniversitelerinde yarı zamanlı ders vermekte, eğitim kurumlarında öğretmenler, anne-babalar; şirketlerde idareci ve personeller için, kurumun ihtiyacına yönelik grup çalışmaları, konferanslar ve seminerler vermektedir. Kendi mesleki birikimlerini meslektaşlarına aktarmak üzere eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. İnternational İntegrative Psychotherapy Association (IIPA)’dan 5 yıllık uzmanlık çalışmalarının sonunda Uluslarası İntegratif Psikoterapist (CIIP) belgesi almıştır. İnternational Transactional Analysis Association (ITAA)’de “Transaksiyonel Analiz” uzmanlık eğitimleri almıştır. Community Stress Prevention Center ve Nord International Trauma Consultancy’de (CSPC) “Psikolojik Travma ve Müdahale Teknikleri” “Aile ve Çift Terapileri” “Boşanma Arabuluculuğu” alanlarında uzmanlık sertifika programlarını tamamlamıştır. “Yaratıcı Drama“ ile ‘Psikoeğitimsel grup liderliği’ konusunda uzmanlık eğitimleri almıştır. 2008 yılında ABD Ohio Cleveland’da sanatın eğitimde kullanımı ile ilgili çalışmaların içinde bulunmuştur. İnternational İntegrative Psychotherapy Association (IIPA), Uluslararası Transaksiyonel Analiz Derneği (ITAA), Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir. ‘’Avrasya Transaksiyonel Analiz Derneği (ATAD)’’ kurucuları arasında olup yönetim kurulu üyesidir.

 

Uzm. Dr. Hakan Öğütlü

Uzm. Dr. Hakan Öğütlü, Ankara Şehir Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Öğütlü, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışarak Uzman Doktor ünvanını kazanmıştır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak çalışan Öğütlü, buradaki görevinin ardından Ankara Şehir Hastanesinde görevini icra etmektedir.

Yeme bozuklukları ve diğer tüm psikiyatrik bozukluklar üzerinde çalışmakta olan Öğütlü, King’s College University, Maudsley Hastanesi Yeme Bozuklukları Servisinde, Oxford University, Cotswold House ve Raghlan House Yeme Bozuklukları Servisinde, Highfield Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yataklı Servisinde, University College of Dublin, Our Lady’s Children’s ve Lucena Rathgar Hastanelerinde Gözlemci olarak çalışmıştır. Yeme bozukluklarında Aile Tabanlı Terapi (ATT) ve Yeme Bozuklukları için Geliştirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uygulamaktadır. Aynı zamanda Bilişsel Terapi Akademisi Sertifikalı Bilişsel Davranış Terapisti ve Uluslararası Diplomatıdır. İlgi alanları yeme bozuklukları, otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve zihinsel yetersizliklerdir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Otizm, Down Sendromu ve Diğer Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Komisyonu üyesidir.

Online eğitim sürecini daha verimli bir hale getirebilmek adına yapabilecekleriniz:

Teknik Kontroller: İnternet bağlantınızın güçlü olmadığı veya bağlantınızı sağladığınız araçların teknik kontrolünün yapılmadığı (ses/görüntü ayarı, şarj düzeyi, vb.) durumlarda eğitim sürecine aktif katılımınız sekteye uğrayabilmektedir. Bu durumlarla karşılaşmamak adına eğitim öncesinde gerekli kontrolleri yapmanın sorumluluğunu alabilirsiniz. Sizin için mümkünse eğitime katılımı telefondan değil bilgisayardan sağlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra grupta bulunan bireylerin de sizin orada bulunduğunuzu net olarak görebilecekleri biçimde kameranızı konumlandırabilirsiniz.

Ortam Hazırlığı: Eğitim sürecini daha verimli geçirebilmeniz adına kendinizi rahat hissedebileceğiniz, odaklanmanızı kolaylaştıracak, sessiz bir ortam oluşturabilirsiniz. Eğer önceden hazır bulundurmanız gereken materyaller varsa eğitim öncesinde temin ederek yanınızda bulundurabilirsiniz.

İletişim: Eğitimle ilgili bir WhatsApp grubu oluşturulacaktır. Duyurularımızı bu grup üzerinden takip edebilir, eğitim hakkında iletişim kurabileceğiniz bu alana dahil olabilirsiniz.

Gizlilik: Eğitim devam ederken izinsiz kayıt alınamayacağının, eğitim grubunda bulunan bireylerin kişisel paylaşımlarına saygı duyulacağının, gizliliğe önem verildiğinin bilincinde olabilirsiniz. Çekilen fotoğraf veya videoları paylaşmak istediğinizde gruptaki bireylerden izin alabileceğinizi hatırlayabilirsiniz. Eğitim bizim tarafımızdan kayıt altına alınacaksa öncesinde bilgilendirme yapılacak ve güvenli biçimde kaydedilecektir.  

Eğitime katıldığınız ortamda eğitime kayıtlı olmayan bireylerin bulunmadığından emin olabilirsiniz. Yalnız olamayacağınız bir ortamda iseniz kulaklık kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Farklı Deneyimler: Online eğitim süreçlerinde zaman zaman aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda bizden kaynaklanan teknik bir durum olursa hızlıca çözüme ulaştırmaya çalışırız. Bireysel olarak teknik bir aksaklık yaşadığınızda bize ulaşmayı, tekrar bağlanmayı, farklı yollar aramayı deneyebilirsiniz.

Diğer bir yandan yeni öğrenmeler ve deneyimler edinebileceğiniz, yeni insanlar tanıyabileceğiniz bir ortamda bulunma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı nasıl değerlendireceğinizi de siz seçebilirsiniz.

Geri Bildirim: Eğitim tamamlandıktan sonra bulunduğunuz grup ile duygu ve düşüncelerinizi, neler öğrendiğinizi, öğrendiklerinizle neler yapmayı planladığınızı, başka neleri merak ettiğinizi… paylaşabilirsiniz.

Tarih

09 Kas 2021
Expired!

Zaman

18:30 - 21:30

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin

Eğitmen

Psk. Dan. Rabia Göktaş
Psk. Dan. Rabia Göktaş
PSK. DAN. UYGAR TUNÇ MORKOÇ
PSK. DAN. UYGAR TUNÇ MORKOÇ
UZM. KLİNİK PSİKOLOG NAZAN ÜRKMEZ
UZM. KLİNİK PSİKOLOG NAZAN ÜRKMEZ
Uzm. Psikiyatrist Dr. Hakan Öğütlü
Uzm. Psk. Damla Yaşar
Uzm. Psk. Damla Yaşar