ONLINE ÇOCUKLARLA ÇALIŞMADA RESİM ANALİZİ VE RESİM TESTLERİNİN KULLANIMI EĞİTİMİ

Eğitim Amacı:

Bu eğitimin amacı; çocuklarla çalışan uzmanların ve eğitimcilerin, çocuk resimlerini gelişimsel dönem özelliklerine göre yorumlamak, çocuğun resim yoluyla ifade ettiği duygu ve düşüncelerini anlamak, çocuğun resim yoluyla yansıttığı sosyal ve kültürel çevresini fark etmek ve çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek gibi yeterlilikleri kazanması ve geliştirmesidir. Böylece, çocukla çalışan uzmanlar, Resim Analizi ve Psikolojik Resim Testlerini Değerlendirme yeterliliklerinin geliştirilmesi sonucunda, “çocukla çalışmada kendi alanlarında daha etkili olmak ve çocuğu tanıma ve kendisine tanıtma konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların farkında olmak” kazanımlarına sahip olacaklardır.

 

Eğitim İçeriği:

 

– Çocukla çalışmada temel ilkeler
– Çocuk resimlerinin analizinde temel ilkeler
– Gelişim dönemlerine göre çocuk resimlerinin özellikleri
– Resim testlerinin özellikleri
– Kullanılan resim test ve teknikleri:

“Bir İnsan Çiz”
“Bir İnsan Çiz” testi, çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi verdiği gibi, ruhsal durumu hakkında da değerlendirme yapmamızı sağlar.

“Aile Resmi”
Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır.

“Hayali Hayvan Çiz Testi”
Hayali hayvan çiz testi projektif kişilik testidir. 1970 yılında rus psikolog Maja Zaharovna Dukarevich tarafından geliştirilmiştir.

“Kaktüs Çiz”
Çocukların ve yetişkinlerin genel duygusal durumu ve saldırganlık dürtülerinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi almak amacıyla Rus psikolog Marina Aleksandrovna Panfilova tarafından 2000 yılında geliştirilmiştir. 4 yaş ve üzeri çocuklara uygulanabilir.

“Ev-ağaç-insan”
“Ev, ağaç, insan çiz” testi en çok kullanılan projektif testlerden biridir. 1948 yılında Amerikalı psikolog John Buck tarafından geliştirilen test hem çocuklara hem de yetişkinlere bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir.

“Kuş yuvası Çiz”
Çocuğun bağlanma örüntülerine ilişkin bilgi almamıza yardımcı olan bir tekniktir.

 

  • Belge: Eğitim belgesi
  • Katılımcılar: Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile danışmanları, sosyal çalışmacılar, çocuk gelişimi uzmanları, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri
  • Eğitim Tarihi: 24-25-31 MART -1 NİSAN 2021
  • Eğitim Saati:  19:30 – 22:30
  • Eğitim Süresi: 16 saat
  • Eğitim Ücreti: 500 TL + %18 KDV

UZM. PSK. DAN. ÖZDEN YILMAZ BİLGİN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan  1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman  ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır.  1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri  eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.  Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir.  

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile  terapisi ve  bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma  hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti verme hizmetlerini sürdürmeye  devam etmektedir.

Tarih

24 Mar 2021
Expired!

Zaman

19:30 - 22:30

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin