Hikaye Anlatıcılığına Giriş

Hikâye Anlatım Sanatı? ANLATI SANATINA GİRİŞ

Hikâye Anlatıcılığı (Storytelling) ne demek?

 

Hikâye anlatıcılığı, en eski eğitim biçimlerindendir. Hikaye anlatıcılığı sözlü̈ anlatım sanatı örneklerini koruyup nesillere aktarır. Bu sanat insanlık tarihiyle yaşıt bir sanat dalıdır. İlk insanlığın mağara duvarlarına resimler yaparak anlatımı, ,bunların söze geçmesi, birbirlerine rüyalarını anlatılması ile başlar. Hikâyeler bizi tanımlar, şekil verir, kontrol eder ve bizi biz yapar. Dünyadaki her kültür okuryazar değildir, ama her kültür mutlaka hikâye anlatır. Kültürlerin oluşumu ile, Masal, hikaye, destan, menkıbe, öykü, fıkra, , şiir ya da mesel de denilen kıssalar, mit, efsane gibi, sözlü dönemin anlatma esasına bağlı edebi türlerinin dinleyiciye, eserlerin iç dünyalarında olup biten her şeyi (olaylar, meseleler, kahramanlar, mekanlar, zamanlar) gören, bilen, duyan, idrak eden; kendine has imkan, tercih, dil ve üslubuyla dinleyicilere sözle anlatan kişiler hikaye anlatıcılarıdır. Etiyle kemiğiyle, dinleyicilerin karşısına çıkar Ustasından öğrendiği aksesuarları (saz, baston, mendil vb.) jest ve mimik örnekleri sözcüklerle, halk hikayesi anlatan aşıklar, hikayeler anlatan meddahlar ve masal anaları sözlü ve yazılı dönem Hikaye anlatıcılarıdır. Günümüzde hikâye anlatıcılığı birden bire aniden popülerleşti gündemde gibi düşünülmektedir. Aslında masallar yaşadığımız çağın ihtiyacına karşılık vermektedir. İletişim bir araya gelme, anlatma, dinleme, yavaşlık, arayış, umut, insana dair, sonsuz olasılıklar, iyileştirme. Masalların korunması canlanması hikaye anlatıcılığı 16.yy Merak Toplama Anlatma çağı, 19,20.yy Toplama Koruma Anlatma çağ, 21.yy dan itibaren Koruma Anlatma Çağ olarak devam etmektedir.

Hikâye anlatım sanatı, anda dans etme ustalığıdır; bir yandan zihnimizin içinde hikâyemizi dokurken eş zamanlı olarak dinleyenlerden gelen tepkileri dokunan yapıya katmayı ve bu esnada da akıcı ve odaklı bir sunum yapmayı öğretir. Hikaye anlatıcısı gerçeği gerçek dışı yollarla anlatır. Bunu yaparken sözcüklerini imajlarla şekillendirir ağzından dökülen sözcükler dinleyicinin kulağına ulaştığın an masalın yolu başlar. Karanlık orman, gökyüzündeki yıldız, süpürgenin altındaki karınca, naneli yoğurt çorbasının kokusu, soğuk derenin içindeki ayaklar, karanlık yüzlü adamın gözündeki parıltı, horozun pırıl pırıl ibiği, sihirli söz, son dilek, tek ayakkabı, koca kazan. Masal anlatıcısı bütün bunları sözcüklerle dinleyicinin imaj dünyasında* ”Göstermek” zorundadır. Anlatmak, dinleyicinin bir şeyi görmesini ve hissetmesini sağlama sanatıdır. Anlatıcının bunu sağlayabilmesinin en temel yolu, kendi imge imaj dünyasını derinden kullanabilmesidir. Dinleyicinin görebilmesi, anlatıcının hissedebilmesine bağlıdır. Bu farkındalık, masal anlatıcılığı sözlü sanatının en önemli özelliğidir. Dinleyici bunları görürse masala dâhil olur anlatıcıyla birlikte masal yolculuğuna başlar.

 

Eğitim İçeriği:

 

 • Hikâyelerle tanışma
 • Masalın İskeleti Söz- İmaj
 • İmajlar yaratma, yarattığı imajları görme
 • Masalı Duymak “Bu masal bana ne diyor”
 • Hafıza Teknikleri
 • Anlatım Biçimleri
 • Anlatıcı, Dinleyici ve Hikâye arasındaki ilişki
 • Yazılı bir metinden, sözlü bir anlatıya geçişi
 • Etkili iletişimde hikâyelerin gücünü kullanabilme
 • Beden farkındalığı
 • Mekân farkındalığı

 

Eğitim Amacı:  

 Bu atölyede,

Masalın iskeletini tanıyıp, İskeleti ete kemiğe bürümek, imajlarından biçimlendirip kendi ruhunuzdan ruh üfleyip canlanan masalı, dinleyenin kulaklarıyla ruhuyla buluşmaya hazır hale getirmek.

Bir masalı ezberlemeden hafızada tutmak. Masalı nasıl kuracağınızı ve kurguda nasıl ilerleyeceğiniz konusunu öğrenecek.

 

 • Masalın anlatım biçimleri ve masal anlatıcılığı sanatının sırlarını ile karşılaşacaksınız.
 • Mesleğimizde ve toplum içinde masal/hikâye anlatıcılığından yararlanabilmek.
 • Çocuk, öğrenci, arkadaş, danışan bir dinleyici kitlesine masal anlatmak.
 • Etkili iletişimde hikâyelerin gücünü kullanabilme
 • Etkili hikâye anlatabilme yetkinliği
 • Etkin dinleme, anda olma ve empati becerileri
 • Anlatımlarınızla masalın büyülü dünyasını deneyimleyip
 • Özgün masalcılar olarak kendi repertuvarınızı oluşturmanız planlanmıştır.

 

*Giriş eğitimine katılanlar, eğitimin diğer modüllerine aşağıdaki tarihlerde devam edebileceklerdir:
 • 6 NİSAN 2019 : ANLATICILIKTA HİKAYEDE DERİNLEŞMEK
 • 27 NİSAN 2019: SESSİZLİĞE EŞLİK ETMEK
 • 11 MAYIS 2019: KAHRAMANIN YOLU SEMBOLLER ARKETİPLER
 • 1 HAZİRAN 2019: ANLATICI DUR BAŞLA PRATİĞİ – PERFORMANS

Tarih

02 Mar 2019
Expired!

Konum

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
OLGU Eğitim Merkezi
Kategoriler

Eğitmen

Bedia Cicioğlu
Bedia Cicioğlu