Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

Psikolojide resim bireyin, kendince düzenlemeye çalıştığı karmaşık dünyasını açıklayış biçimi ve zihinsel gelişimin göstergesi sayılabilir. Resim etkinliğine klinik açıdan bakıldığında, kişiliğin değerlendirilmesinde yararlı bir kaynak olduğu görülür. Çocukla çalışan uzmanlar için, bu yalın anlatım aracı, çocuğun iç dünyasını yansıtan bir teknik olarak değerlendirmektedir. Çünkü resim; çocuk için yapılması hem kolay, hem de oyun olarak algılanan bir faaliyet olduğundan çocuk ile ilgili bilginin tüm doğallığıyla ortaya konmasına fırsat verir.  Resim; aynı zamanda çocuklarının gelişimlerini, becerilerinin genel bir göstergesi olması açısından; bize çocukların düşünüş biçimlerinin yanı sıra diğer çocuklarla, yetişkinlerle ilişkilerini yansıtır ve ipuçları verir. Çocuk resimlerinde, çocuğun kağıdı kullanış biçimi, kompozisyon kurgusu, renkleri uzman gözlemciler için anlamlıdır.

Çocuk resim yaparken, kendini bir oyun ortamında hissettiği için doğaldır ve gerçek duygularını aktarır. Çocuğun yarattıklarının başlıca önemi; çocuğun düşüncesini, düşünce şeklini, yaşamını, koşullarını, duygularını yansıtmakta olmasıdır. Yani çocuk resmi, aynı zamanda kültürel ve sosyal belirleyicileri değerlendirme olanağı da tanımaktadır. Resim; psiko- pedagojik açıdan çocuğu tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi; zeka, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracıdır. Çocuk resimleriyle, kendisinin bir parçasını yansıtmaktadır.

Bu eğitimin amacı; Çocuk resimlerini gelişimsel dönem özelliklerine göre yorumlamak, çocuğun ifade ettiği duygu ve düşüncelerini anlamak, çocuğun resim yoluyla yansıttığı sosyal ve kültürel çevresini farketmektir.

  • Katılımcılar: Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, aile danışmanları, sosyal çalışmacılar, çocuk gelişimi uzmanları
  • Eğitim Tarihi: 14 – 15 Mart 2020
  • Eğitim Saati: 10:00 – 17:00
  • Eğitim Ücreti: 350 TL
  • Eğitimin Yeri:  Balıkesir

Özden Yılmaz Bilgin

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan  1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman  ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır.  1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri  eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.  Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir.  

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile  terapisi ve  bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma  hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürmeye  devam etmektedir.

Tarih

14 - 15 Mar 2020
Expired!

Zaman

10:00 - 17:00

Konum

Balıkesir
Kategoriler

Eğitmen

Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin
Uzm. Psk. Dan. Özden Yılmaz Bilgin