Blog

COVID 19: Yüz yüze hizmetlere yeniden başlamak için ne zaman uygundur?

COVID 19: Yüz yüze hizmetlere yeniden başlamak için ne zaman uygundur?

COVID 19: Yüz yüze hizmetlere yeniden başlamak için ne zaman uygundur?

Bazı eyaletler evde kalma emirlerini kaldırıyor. Ofisinizi yeniden açmadan önce dikkate almanız gereken bazı hususlar var.

Bazı eyaletler “güvenliğin için evde kal” ve “evde kal” emirlerini kaldırmaya başlarken, bazı özel çalışan uzmanlar yüz yüze hizmet vermeye yeniden başlamanın uygun olup olmayacağını merak edebilirler. Eğer uygulanabilir ise, Amerikan Psikoloji Derneği (APA), rutin ayakta tedavi hizmeti veren uzmanların koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için olabildiğince tele-görüşme hizmetini kullanmaya devam etmelerini tavsiye etmektedir. Ancak, yüz yüze seanslara yeniden başlamadan önce, ofisinizi danışan görüşmelerine açmadan önce aşağıdaki tedbirleri almalısınız.

Not: Yüz yüze görüşmelere yeniden başlamadan önce, psikologlar önce yüz yüze hizmetlerin önerilip önerilmediğini öğrenmek için eyalet ve yerel emirleri kontrol etmelidirler. Örneğin; bir emir sadece acil durumlarda görüşmelere izin verebilir.

Bakınız: Özel emirler ve tele-görüşme politikalarına ilişkin Amerikan Psikoloji Derneği (APA)’nin 50 eyalet rehberi.

Yüz yüze görüşmenin gerekli olup olmadığını belirleyin

Bazı danışanlar sizi yüz yüze görmeyi talep edebilir hatta bu konuda ısrar edebilirler; ancak, bu sizin profesyonel ve etik olarak yüz yüze hizmet vermenizi zorunlu kılmaz.

Tele-görüşmenin danışanınız için iyi bir seçenek olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki hususları dikkate alın:

 • Danışanın tele-görüşme platformuna erişimi var mı, ve bunu kullanabilir mi?
 • Bu devam eden bir terapi ise, danışan ilerleme gösteriyor mu? Gerileme var mı?
 • Terapideki bir sonraki aşama uzaktan devam etmeye uygun mu, ya da yüz yüze temas mı gerektiriyor?

Özellikle danışan sizi yüz yüze görmekte ısrar ederse ve siz henüz yüz yüze görüşmenin güvenli olduğuna inanmıyorsanız, dokümantasyon anahtardır. Danışanların klinik seyrini, tele-görüşmenin yararlarına ilişkin tartışmaları, terapinin ileri adımlarına ilişkin planları, tele-görüşme ile hizmetler sağlamanın klinik olarak uygun olduğuna (örneğin; intihar eğilimi veya diğer kriz geçmişi veya eğilimi yok) neden inandığınıza ilişkin gerekçeyi kayıt altına alın.

Özellikle danışanlar yaşlı veya sağlık durumları iyi değil veya yüksek risk faktörü olan aile üyeleri ile birlikte yaşıyorlar ise, psikologların yüz yüze danışan görmeyi reddedebileceğini unutmayın. Kendi sağlığınızı, ya da ailenizin, çalışanlarınızın veya danışanlarınızın sağlığını gereksiz yere tehlikeye atmayın.

Beden ve ruh sağlığı risklerini gözden geçirin

Sağlık hizmetleri çalışanları olarak psikologlar yüz yüze seanslar sırasında beden sağlığı riskleri ve virüs bulaşma olasılığının farkında olmalıdırlar. Danışanın sağlığını ve işi, sağlık durumu veya davranışlarının onları yüz yüze görüşme sırasında virüs bulaştırmaya ilişkin yüksek risk grubuna sokup sokmadığını değerlendirin.

Ruh sağlığı açısından, durumu daha kötüye giden veya akut kriz halindeki ve video-konferans görüşmesi ile karşılanamayacak derecede yoğun terapiye ihtiyacı olan, yüz yüze terapiden yarar sağlayabilecek danışanlarınızın küçük alt kümesini dikkate alın.

Yüz yüze seanslara katılan danışanlar için yeni kurallar koyun

Danışanlarınızı yüz yüze görmeye karar verirseniz, danışmanlık hizmetinizi danışan onam formu ile korumak çok önemlidir. APA halk sağlığı acil durumları sırasında yüz yüze seanslar için bir kişiye/isteğe uyarlanabilir bir danışan onam formu geliştirmiştir.

Danışanlar ile koronavirüse maruz kalma riskini tartışın ve söz konusu risklere ilişkin anlayışlarını ve yüz yüze görüşmeye devam etmeyi kabul etttiklerini belgelendirin.

Beden güvenliğini korumak üzere açıkça tanımlanmış bir kurallar dizisini bu belgeye eklemeyi unutmayın. Örneğin; danışanın maske takmasını talep edin, danışan ile el sıkışmayın ve fiziksel temasta bulunmayın.

Danışanlarınızla evden çıkmadan önce ateşlerini ölçmeleri ve sadece yüksek ateşleri yoksa (genellikle 100 Fahrenheit ve üzeri) terapiye katılabilecekleri konusunda anlaşmaya varın.

Eğer yüksek ateş kuşkusu varsa tele-görüşme ile seans yapmanız gerektiğini açıkça belirtin. Kuralların danışan, psikolog ve danışmanın güvenliği için olduğunu belirtmek çok önemlidir.

Danışmanlar, mesleki sorumluluk sigortacılarına özel risk yönetimi rehberliği için danışmalıdırlar.    

Ofisinizde COVID-19’un yayılmasını azaltmak için tedbirler alın

Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün yayılmasını en aza indirgemek için yönetmelik geliştirmiştir. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) danışmanlık hizmetinde almanız gereken tedbirleri açıklamıştır:

 • Bekleme odası ve terapi/test odalarında fiziksel mesafe bulunan ofis oturma planı düzenleyin. Bekleme odasında bekleme koltuklarını çıkarıp, onları aralıklı yerleştirmeyi veya “ buraya oturmayın” yazısı koyarak düzenlemeyi dikkate alın.
 • Uygulanabilir ise, havalandırmayı arttırmak için pencereleri açın veya diğer tedbirleri alın.
 • Maske takın ve danışanlarınızdan da maske takmalarını isteyin. Ofisinizde maskesi olmayan danışanlar için maske bulundurun.
 • Bekleme odasında çok fazla insan olmaması için randevuları belli aralıklarla verin.
 • Danışanlardan randevu zamanından beş dakika önce gelmelerini, daha önce gelmemelerini isteyin.
 • Ofis, bekleme odası ve resepsiyonda en az %60 alkol içeren el dezenfektanları bulundurun.
 • İnsanların ellerini yıkamaları ve yüzlerine dokunmaktan kaçınmalarına ilişkin uyarıları ofise asın.
 • Yüksek ateş, nefes darlığı veya öksürükleri varsa veya COVID-19 belirtisi gösteren insanlara maruz kaldılarsa danışanlarınız ve ofis çalışanlarınızdan evlerinde kalmalarını isteyin.
 • Birbirinize sarılmaktan veya el sıkışmaktan kaçının.
 • Eğer POS cihazı kullanıyorsanız, her kullanımdan sonra onu sterilize edin. Eğer ofis çalışanları kredi kartı ile işlem yapıyorsa, eldiven giymelidirler.
 • Websitenizde ve ofisinizde danışanlarınızı koronavirüsten korumak için COVID-19 ile ilgili politikalarınızı ve çalışmalarınızı yayınlayın.

Çalışanlarınızı koruyan politikalar uygulayın

Çalışanlarınıza olan sorumluluğunuz danışanlarınıza olan sorumluluğunuzdan farklıdır. Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi (OSHA) işverenler için ara dönem rehberi (PDF , 1.14 MB) yayınlamıştır; Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) de sağlık hizmetleri düzenlemelerine ilişkin rehber yayınlamıştır.

İşverenlerin, çalışanlarının hasta oldukları zaman kendilerini nasıl bilgilendirmeleri gerektiği dahil bir krize müdahale etmek için yürürlükte olan politikaları ve prosedürleri olmalıdır. Çalışanlarınız ve danışanlarınızı korumak için bu süreçleri ofisinizde uygulayın:

 • Kısmen liberal hastalık izni politikalarına sahip olarak hasta çalışanlarınızın evde kalmasını teşvik edin.
 • Mümkünse, çalışanlarınızın tele-görüşme yapmasına izin verin.
 • Özellikle yüksek risk faktörü taşıyan veya hasta veya yüksek riskli aile üyelerine bakan çalışanlarınız için esnek çalışma programları düzenleyin.
 • Koltukları taşımak ve çalışma alanlarını birbirinden uzağa taşımak gibi çalışanların birbirleriyle temasını en aza indirgemek için tedbirler alın.
 • N95 maskeleri veya kumaş maskeler gibi uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) sağlayın.
 • Kağıt peçeteler ve çöp kutularını el altında bulundurun.
 • Yüksek verimli hava filtreleri takın.
 • Bilgisayar klavyeleri veya telefonları paylaşmayın. Eğer paylaşılıyorsa, her kullanımdan sonra sterilize edin.
 • Sık el yıkamayı arttırın ve sabun ve dezenfektanın mevcut olmasını sağlayın.

Özel gereksinimler için bir çalışma hukuk danışmanına danışmalısınız.

Bilgi ve uygun eylem için işletmeler de eyalet ve yerel sağlık görevlileri ile koordinasyon sağlamaları için teşvik edilmektedirler.   

Yasal konular komplekstir ve oldukça gerçeğe özel ve eyalete özeldir. Bu yazıda sağlanamayacak olan yasal uzmanlık gerektirir. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) ve “APA Services, Inc.” hukuk danışmanları üyelerimize ya da eyalet derneklerine yasal danışmanlık hizmeti sağlamaz ve sağlayamaz.  Bu yazıda yer alan bilgiler yasal öneri sayılmaz ve yasal danışmanlık olarak kullanılamaz ve karar vermeden önce kişisel yasal öneri ve danışmanlık hizmeti alma yerine geçemez.

Popüler Yazılar